Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Mòdul II del Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021: 'IVA, impostos especials i impostos locals'

Mòdul II del Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021: 'IVA, impostos especials i impostos locals'
 • Dates Del  16/11/2020  al  18/01/2021
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
 • Lloc de celebració Aula 3 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • Objectius:
  La realització d’aquesta formació neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complert del sistema estatal i autonòmic, que els permetin resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.
  Està dirigit a professionals en exercici (llicenciats en Dret, econòmiques, empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

  Comitè Científic:
  Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
  Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona

   

  MÒDUL II: IVA, IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS

  IVA
  Introducció:
  Normativa reguladora bàsica. 
  Característiques de l’impost. 
  Principis generals de funcionament. 
  Esquema liquidatori del IVA. 
  Elements estructurals de l’impost
  Operacions gravades per IVA: els fets imponibles
  Naturalesa i delimitació espacial de l’Impost.
  Visió global del funcionament de l’impost. Exemple. 

  Operacions interiors:
  Requisits del fet imponible 
  - Requisit subjectiu. Condició d’empresari o Professional.
  - Requisit objectiu. Lliurament de béns o prestacions de serveis.
  - Requisit territorial. Realització del fet imponible en T.A.I.
  - Requisit finalista. Subjecció amb independència de la finalitat.
  Concepte d’empresari o Professional a efectes de l’IVA.
  Concepte de lliurament de béns i prestacions de serveis. 
  Els autoconsums.
  Operacions no subjectes a l’IVA.

  Exempcions:
  Calcificació de les exempcions:
  - Segons la matèria sobre la que recauen:
      - Exempcions en operacions interiors. 
      - Exempcions en operacions intracomunitàries. 
      - Exempcions en operacions exteriors. 
  - Segons el dret a deduir de les quotes d’ IVA suportades:
      - Exempcions plenes.
      - Exempcions limitades.
  - Les Exempcions en les operacions interiors: 
      - Exempcions mèdiques i sanitàries. 
      - Exempcions relatives a l’educació.
      - Exempcions socials, esportives i culturals.
      - Exempcions en operacions d’assegurances i financeres. 
      - Altres Exempcions (servei postal universal, artístiques, …) 
  - Les Exempcions immobiliàries: 
      - Juntes de Compensació.
      - Lliuraments i arrendaments de terrenys i edificacions.
      - La renuncia a d’exempció.
  - Les Exempcions tècniques. 
  - Delimitació IVA- ITP i AJD. 

  Localització fet imponible:
      -Lloc de realització dels lliuraments de béns
      -Lloc de realització de les prestacions de serveis
      
  Subjecte passiu i meritació.
      - Subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis. 
      - Breu anàlisis de la regla d’inversió del subjecte passiu. 
      - Responsables de l’impost. 
      - Meritació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis.                 

  Base imponible. 
  - Base imposable en els lliuraments de béns i prestacions de serveis: 
  - Conceptes inclosos i exclosos en la base imposable. 
  - Modificació de la base imposable. 

  Repercussió de l’imposto i rectificació. Tipus impositius 
  - Repercussió de l'impost. 
  - Rectificació de les quotes repercutides. 
  - Rectificació de les deduccions. 
  - Tipus impositiu. Breu explicació dels tipus. 

  Operacions Intracomunitàries 
  - Breu descripció dels fonaments del règim transitori de l'IVA comunitari. 
  - Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" (AIB): 
  - Les Lliuraments Intracomunitàries de Béns. 

  Deduccions:
  - Requisits per deduir les quotes d'IVA suportades (subjectius, objectius, funcionals, formals i temporals)
  - La regla de prorrata .

  Descripció general de la regularització de deduccions per béns d'inversió. 
  - Concepte de bé d'inversió. 
  - Causes de la regularització en béns d'inversió. 
  - Període de regularització. 
  - Procediment de regularització. 
  - Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització. 
  - Supòsits exclosos de la regularització. 

  Devolucions:
  - Règim general. 
  - Règim d'exportadors i altres operadors econòmics. 

  Impostos locals
  •    Impost sobre activitats Econòmiques.
  •    Impost  sobre Bens Immobles
  •    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
  •    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
  •    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.

  Altres impostos
  •    Impostos duaners.
  •    Impostos Especials.


  Ponents: 

  - Miquel Gaya Arjalaguer
  Inspector d'Hisenda

  - Marc Amenós Jornet
  Inspector d'Hisenda

  - Rafael Olañeta Fernández-Grande
  Doctor en Dret a la Universitat de Barcelona

  - Marilo Pardo Serrano
  Assessora Fiscal
   

  En cas que per causa sanitària i/o qualsevol altre, aliena a la Institució, ens veiéssim obligats a suspendre les classes presencials, està previst que l'activitat acadèmica continuï en la modalitat "on line". 

  * Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
   

  Tràmits Inscripció:
  Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
   

  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus Icab i Estudiants Associats:
  2 quotes domiciliades (novembre i desembre)= TOTAL: 760.95€
  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  2 quotes domiciliades (novembre i desembre)= TOTAL: 881.10€
  -    Col·legiats altres Col·legis:
  2 quotes domiciliades (novembre i desembre)= TOTAL: 980€
  -    No Col·legiats ICAB:
  2 quotes domiciliades (novembre i desembre)= TOTAL: 1080€

 • CATEGORIA Cursos
 • PREU
  DescripcióImport
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 845,50€
  DescripcióImport
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 979,00€
  DescripcióImport
  Col·legiats/des Altres Col·legis 980,00€
  DescripcióImport
  No Col·legiats/des ICAB 1080,00€

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat