Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Curs sobre l’Impost de Societats

Curs sobre l’Impost de Societats
 • Dates Del  28/03/2017  al  04/05/2017
 • Horari Dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores
 • Lloc de celebració Aula 62, 6a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca, 283)
 • Organitzador Secció de Dret Fiscal i Financer
 • 28-03-2016 Sessió 1. Introducció. El Fet Imposable.
  1.1 Estructura de l'impost de societats. La comptabilitat i la declaració de l'impost de societats.
  1.2 Naturalesa i àmbit d'aplicació de l'impost. Normativa aplicable.
  1.3. El fet imposable. Concepte d'activitat econòmica i concepte d'entitat patrimonial. Contribuents de l'impost de societats. Exempcions subjectives: total i parcial. Residència i domicili fiscal.
  · Raúl Martínez González. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

  30-03-2016 Sessió 2. El resultat comptable i la Base Imposable.
  2.1 La base imposable: concepte. Règims de determinació de la base imposable. Estimació de rendes en el mètode d'estimació indirecta. Presumpció d'obtenció de rendes.
  2.2. El resultat comptable i la base imposable. Normativa comptable. Diferències. Reflex comptable dels actius i passius per impost diferit. La comptabilització de la despesa per l'impost de societats.
  · Raúl Martínez González. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

   04-04-2016 Sessió 3. Imputació temporal i correccions de valor
  3.1. Imputació temporal d'ingressos i despeses
  3.2. Correccions de valor: amortitzacions. Llibertat d'amortització. Incentius fiscals en matèria d'amortitzacions per a entitats de reduïda dimensió. Règim fiscal de determinats contractes d'arrendament financer
  · Raúl Martínez González. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

  06-04-2016 Sessió 4. Correccions de valor
  4.1. Pèrdues per deterioració de valor d'elements patrimonials. Provisions i altres despeses
  4.2. Despeses no deduïbles. Despeses per donacions. Limitació a la deducibilidad de despeses financeres.
  · Mónica Yéboles Sirera. Advocat. Assessora Fiscal.

  18-04-2017 Sessió 5. Regles de valoració
  5.1. Regla general i regles especials de valoració en els supòsits de transmissions lucratives i operacions societàries.
  5.2. Regles de valoració: operacions vinculades. Canvis de residència, operacions realitzades amb persones o entitats residents en paradisos fiscals i quantitats subjectes a retenció. Regles especials.
  · David Cañabate Clau. Advocat. Assessor Fiscal

  20-04-2017 Sessió 6. Exempció per evitar la doble Imposició i la Deducció per evitar la doble imposició internacional.
  6.1. Exempció per evitar la doble imposició de dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol. Exempció de rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent.
  6.2. La deducció per doble imposició internacional jurídica i econòmica
  · Mónica Yéboles Sirera. Advocat. Assessora Fiscal.

  25-04-2017 Sessió 7. Reducció de rendes. Reserva de Capitalització i d'Anivellació. Compensació de Bases Imposables Negatives.
  7.1. La reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles. L'obra beneficosocial de les caixes d'estalvis. La reserva de capitalització. La reserva d'anivellació de bases imposables
  7.2. La compensació de bases imposables negatives.
  · Raúl Martínez González. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

  27-04-2017 Sessió 8. Període impositiu i meritació. Tipus de gravamen. Bonificacions i Deduccions.
  8.1. Període impositiu i meritació de l'impost. Tipus de gravamen i determinació de la quota íntegra.
  8.2. Bonificacions i Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats
  8.3. El pagament fraccionat. Deducció de les retencions i pagaments a compte. L'obligació de retenir i ingressar a compte.
  · Raúl Martínez González. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

  02-05-2017 Sessió 9. Cas pràctic I. L'alumne rebrà el cas pràctic abans de la sessió per poder resoldre-ho en classe.
  · Mónica Yéboles Sirera. Advocat. Assessora Fiscal.

  04-05-2017Sessió 10. Cas pràctic II. L'alumne rebrà el cas pràctic abans de la sessió per poder resoldre-ho en classe.
  · Raúl Martínez González. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Secció de Dret Fiscal i Financer

Contactes