Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

XVI Curs de Dret de la Construcció

XVI Curs de Dret de la Construcció
 • Dates Del  04/04/2018  al  11/07/2018
 • Horari Dilluns i dimecres, de 19 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aula 71, 7a planta c/Mallorca núm. 283
 • Organitzador Secció de Dret de la Construcció
 • BLOC I: CAPÍTOL INTRODUCTORI
  04/04/2018 Sessió inaugural. Aspectes generals del Dret de la Construcció
  . Antonio Recio Córdova. President de l'Audiència Provincial de Barcelona

  BLOC II: ASPECTES REGISTRALS
  09/04/2018 Urbanisme i registre de la propietat. Declaració d’obra nova i divisió horitzontal. Operacions registrals relatives a béns immobles
  . Juan María Díaz Fraile. Registrador de la Propietat. Lletrat adscrit a la Direcció General dels Registres

  11/04/2018 Nous expedients per a la concordança física i jurídica de la realitat registral i la realitat extrarregistral de les finques. La conciliació registral
  . Juan María Díaz Fraile. Registrador de la Propietat. Lletrat adscrit a la Direcció General dels Registres 

  BLOC III: ASPECTES CONTRACTUALS
  16/04/2018 Contractació administrativa. Contractació d’obra pública i concessió d’obra pública
  . José Luis Valentín Martínez, Secretari General de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

  18/04/2018 Compravenda immobiliària. Permuta. Cessió de solar per obra futura
  . Francisco Echeverría Summers. Advocat. Professor associat   

  23/04/2018 Contracte d’execució d’obra 
  . José Manuel Garrido Gómez. Advocat

  25/04/2018 Precontracte. Opció. Arres. Intermediaris del mercat immobiliari
  . Jordi Seguí Puntas. Magistrat Secció 16 Audiència Provincial de Barcelona

  BLOC IV: ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I EL RÈGIM DE RESPONSABILITATS   
  02/05/2018 El concepte d’edifici. Els agents que intervenen en el procés constructiu. Règim de garanties de la LOE. Responsabilitat civil de la construcció
  . Francisco Echeverría Summers. Advocat. Professor Associat

  07/05/2018 La construcció en sòl aliè
  . Miguel Angel Petit Segura. Advocat

  09/05/2018 Responsabilitat penal i administrativa en la construcció
  . Fermín Morales Prats. Advocat i Catedràtic de Dret Penal de la UAB

  BLOC V: ASPECTES URBANÍSTICS
  14/05/2018 Classificació dels plans d’ordenació urbana: El sistema de compensació. Cooperació: la reparcel·lació i l’expropiació. Drets i deures urbanístics
  . Carlos Xiol Rios. Advocat

  16/05/2018 Llicències urbanístiques. Naturalesa i règim jurídic. Impugnació. La disciplina urbanística: Actes sense llicència. Les llicències il·legals. Construccions extralimitades
  . Carlos Xiol Rios. Advocat

  21/05/2018 Festiu

  BLOC VI: ASPECTES CONCURSALS
  23/05/2018 La problemàtica dels grups de societats en el concurs de creditors, altres temes d’interès
  . Raúl García Orejudo. Magistrat del Jutjat Mercantil 7 de Barcelona

  28/05/2018 La qualificació del concurs. Administradors de fet, administradors de dret. Responsabilitat dels administradors
  . Daniel Irigoyen Fujiwara. Magistrat Excedent. Advocat

  30/05/2018.Instruments preconcursals i la seva incidència als processos civils
  . Francesc-Xavier Rafí Roig. Lletrat A. J. del Jutjat Mercantil 9 de Barcelona

  BLOC VII: RÈGIM DE FINANÇAMENT I ASSEGURANCES
  04/06/2018 No hi haurà classe

  06/06/2018 Eficàcia i clàusules abusives en el finançament Immobiliari
  Pendent confirmació

  11/06/2018 La hipoteca. La subrogació en la hipoteca i el préstec hipotecari
  . Alfonso Hernández-Moreno. Advocat. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona  

  13/06/2018 La realització de la garantía. La execució immobiliària. La dació en pagament.  
  . Juan Garnica Martín. Magistrat Secció 15 Audiència Provincial de Barcelona 

  18/06/2018 Contracte d’assegurança. L’assegurança en la construcció
  . Carles Barutell Manaut. Doctor en Dret. Advocat

  BLOC VIII: ASPECTES PROCESSALS
  20/06/2018 Aspectes processals
  . Enrique Fernández García. Advocat. Secretari de la Secció de Dret Mercantil

  25/06/2018 La resolució de controvèrsies i el dret de la construcció. Especial consideració al Arbitratge
  . Javier Prieto Conca. Advocat

  27/06/2018 Mediació i dret de la construcció
  . Isabel Viola Demestre. Professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona

  BLOC IX: ASPECTES LABORALS
  02/07/2018 Marc normatiu. La contractació laboral en el sector de la construcció. El poder de direcció de l’empresari. L’ordenació del temps de treball. Contractes i subcontractes entre empreses, amb especial menció a la llei de subcontractació. Prevenció de riscos laborals. La finalització del contracte de treball
  . Carmen Toril Velasco. Cap d’Unitat de Seguretat i Salut de la Inspecció de Treball de Barcelona

  BLOC X: RÈGIM FISCAL
  04/07/2018 Fiscalitat en la construcció (I). L’impost sobre el Valor Afegit. Fiscalitat en la construcció (II). L’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. L’impost sobre Activitats Econòmiques. L’impost sobre Transmissions Patrimonials; la qüestió debatuda de les concessions administratives 
  . Maria Dolors Torregrosa. Advocada, Professora de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona

  09/07/2018 Fiscalitat en la construcció (III). L’impost sobre Societats
  Pendent confirmació

  11/07/2018 Acte de cloenda. Constitució i dret a la vivenda
  Integraran la taula:
  . José Juan Pintó Ruiz. Advocat. Membre de l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Barcelona
  . Alfonso Hernández-Moreno Advocat. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona

  DIRECCIÓ: José Manuel Garrido Gómez. President de la Secció de Dret de la Construcció 

  COORDINACIÓ: Josep Lluís Salazar i Mañez. Secretari de la Secció de Dret de la Construcció
   

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Cursos

Contactes