Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB 2019-2020

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB 2019-2020
 • Data inici: 30-09-2019
 • Data finalització: 08-07-2020
 • Lloc: Aules ICAB
 • Horari: Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores
Organitza: Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

OBJECTIUS:

L’objectiu d’aquest nou Màster d'ADR que organitza l’ICAB és vertebra al voltant de la Mediació una formació integral del professional en l’àmbit de tots els sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR), per tal de facilitar una formació pràctica per a mediadors/es, àrbitres i tots aquells professionals que vulguin especialitzar-se en l’exercici pràctic de la resolució alternativa de conflictes, aprofundint tant en els sistemes alternatius al procés actualment existents i incorporats al nostre ordenament, com en tots aquells que ens arriben des de la pràctica habitual de les legislacions del nostre entorn: negociació, conciliació, sistemes mixts, pràctiques restauratives, dret col·laboratiu... 

Es tracta, doncs, d’un Màster integral en l’àmbit dels ADR, on es pot assolir un aprenentatge acurat dels continguts jurídics, habilitats, eines, tècniques i actuacions que permeten generar un espai de confiança i diàleg construït sobre la imparcialitat i la neutralitat.

Un Màster innovador, pioner en la inclusió de l’estudi dels sistemes i tècniques més novedoses i avançades, i que s’adreça a llicenciats/des i graduats/des en Dret, altres llicenciatures jurídiques i altres formacions o titulacions universitàries de diferents àmbits socials i culturals.

El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic d’una banda, de les tradicionals àrees a desenvolupar: mediació familiar, mediació comunitària, civil i mercantil. D’altra banda, i per primera vegada, aborda l’estudi d’altres matèries i especialitats que demanda la conflictologia social com ara la mediació esportiva, la mediació penal, la mediació en l’àmbit de la infància i l’adolescència (Llei14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i adolescència), així com la mediació laboral, en l’àmbit de consum, sanitari i assegurances o contenciós-administratiu.

Una amplíssima visió global de la mediació completada amb els mòduls que aborden l’estudi dels processos arbitrals en l’àmbit domèstic i internacional i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes.

El quadre docent està format per mediadors i formadors en mediació i arbitratge, mediadors i àrbitres en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en la resolució alternativa de conflictes.

Disposarem d’un sistema evaluatiu innovador amb la incorporació d’un Tribunal que avaluarà als alumnes al final de curs. 

Ensenyament de mediació homologable per esdevenir mediador/a registrat/ada del CMDPC.

COMITÈ CIENTÍFIC:

Jordi Casajoana Feliu. Advocat.
Núria Flaquer Molinas. Advocada
Carme Guil Roman. Magistrada de l'Audiència Nacional
Cristian Gual Grau. Advocat
Marius Miró Gili. Advocat
Frederic Munné Catarina. Advocat
Antoni Vidal Teixidó. Advocat i mediador.

PROGRAMA:

A)    BLOC COMÚ DE RESOLUCIO DE CONFLICTES
1.- El conflicte. Tipologies  i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió. Tècniques d’ anàlisi i abordatge del conflicte. Aspectes positius i negatius del conflicte. 

2.- Tractament i gestió del conflicte. Les persones i el conflicte. Estils personals d’ enfrontament. Formes d’ actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant el conflicte. 
 
B)    BLOC ESPECIFIC DE MEDIACIÓ

MÒDUL GENERAL
1.- La mediació con a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Escoles o models de Mediació; Harvard, Transformatiu, Circular Narratiu, etc. Integració de models. Clarificació d’ interessos i necessitats.  

2.- Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora.

3.- La comunicació. Tipus de comunicació ( verbal, gestual, gràfica etc). Taller pràctic sobre comunicació. Tècniques i habilitats comunicatives del mediador. Escolta activa i empàtica. La creativitat. Generació de confiança. Control del procés.

4.- Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes. Tipus de preguntes. Els silencis. Tècniques i estratègies per gestionar els silencia intencionats en mediació.

5.- Especificitat de la persona mediadora en processos amb gent gran i menors.

6.- Taller pràctic sobre lideratge i meta habilitats del mediador. 

7.- La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.

B.1) MÒDUL II

PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ FAMILIAR 

1.- Origen i evolució de la mediació familiar. Principis i objectius de la mediació familiar. Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.

2.- Conflictes que es poden general en l’ entorn familiar. Conflicte i ruptura de la vida familiar; efectes psicològics i educatius del conflicte en els diferents membres.
3.- Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar.

4.- La mediació familiar en l’ àmbit internacional. Especial incidència en les parelles mixtes i la sostracció de menors. 

5.- Especificitat de la mediació a l’ empresa familiar.

6.- Taller pràctic de mediació familiar.

B.2) MÒDUL III

PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN L’ ÀMBIT DEL DRET PRIVAT 
1.- La mediació a l’àmbit de les Institucions i organitzacions. 

2.- La mediació en l’ àmbit de l’ habitatge. Propietat horitzontal i vertical. La mediació a l’ àmbit de les comunitats de propietaris. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns. 

3.- Conflictes en l’ àmbit de les successions, adopcions, tuteles etc. Les qüestions relacionals.

4.-  La mediació a l’ àmbit de la convivència ciutadana. Els Jutges de Pau i la mediació.

5.- Taller pràctic. Eines i estratègies per mediar en àmbits ciutadans.

6.- Taller pràctic per mediar en les acceptacions i adjudicacions d’herències.

B.3) MÒDUL IV

MEDIACIÓ MERCANTIL
1.- La mediació en l’ àmbit de les empreses. Els conflictes interns dins l’ empresa. 

2.- Conflictes entre empreses d’ una mateix Estat.

3.- La mediació mercantil d’ àmbit internacional.  

4..- La mediació i l’ empresa familiar. Taller pràctic de mediació a l’ empresa familiar.
( per qui no  hagi fet el mòdul familiar) 

5.- Mediació hipotecària i concursal.

6.- La mediació exprés. La mediació on line. Taller pràctic. Eines i estratègies.

B.4) MÒDUL V

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT

Què cal saber per gestionar conflictes a l’esport?

1. Ètica a l'esport
2. Legislació i esport
3. Comportament i esport
4. Emocions i esport
5. Tipologia de conflictes a l'esport
6. Particularitats de diferents disciplines esportives

Quins àmbits del esport cal treballar la gestió dels conflictes?

1. Clubs ( tota la seva estructura :directius, jugadors, empleats, grada(socis))
2. Mitjans de comunicació
3. Aficionats i aficions 

Competències del mediador/a Esportiu, eines tècniques i recursos

Projectes i serveis de mediació i resolució de conflictes des de les Federacions i els Comitès Olímpics

Mediació i  altres tècniques de facilitació en el àmbit esportiu/// Arbitratge

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI i ASSEGURANCES 

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL
Justícia Restaurativa
-    Procés penal espanyol i victimologia
o    Codi Penal 
o    Llei de Responsabilitat penal del Menor
-    Objetius dels programes de justícia restaurativa
-    Principis bàsics de la justícia restaurativa
o    Voluntarietat
o    Igualtat
o    Confidencialitat 
o    Altres
-    Tipus d’intervencions restauratives
o    Mediació 
o    Conferencing
o    Cercle 
-    Mediador penal: requisits, control de calitat
-    Pràctiques de justícia restaurativa. 

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DEL CONSUM 

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE MENORS

• Tractament específic de l’assetjament i ciberbullyng
• Centres Educatius (Mediació Escolar)
• Justícia Juvenil (nens i nenes infractors)
• Menors inimputables
• Nens i nenes tutelats ( mesures protectores)
• Perfil i competències del mediador/a en el àmbit de la infància
• Mediació i pràctiques restauratives en el àmbit de infància(centres educatius i tutelars)

MEDIACIÓ EN L’ AMBIT LABORAL 

C)     BLOC ESPECIFIC D’ARBITRATGE  
C.1 ARBITRATGE INTERN O DOMÈSTIC 

Conveni arbitral i tipus d’arbitratge: 

-Disseny del pacte arbitral. Requisits de validesa del pacte.

-Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional.

-Arbitratge de Dret i arbitratge d’equitat.

Posada en marxa:

-Nomenament i acceptació. Recusació.

-Tutela arbitral: el principi kompetez-kompetenz.

-Honoraris de l’àrbitre i la provisions de fons.

-Constitució del tribunal i acte d’inici. Taller pràctic.

Procediment arbitral:

-Calendari arbitral. Modificacions sobrevingudes.

-Mesures cautelars: alternatives.

-Arbitratge i prejudicialitat penal.

-Arbitratge i situació concursal.

-Pràctica de la prova: fonts, mecanismes, audiències, requeriments i assistència judicial. 

-Taller o assistència a un cas real.

Laude arbitral:

-Requisits de forma i contingut del laude.

-Pronunciament sobre les costes de l’arbitratge.

-Notificació del laude.

C.2 ARBITRATGE INTERNACIONAL

Introducció: 

- Principis. Idees generals. Modalitats: arbitratge comercial i arbitratge d’inversió.

- Panorama normatiu i panorama institucional. Referència a guidelines i soft law.

- Conflicte de lleis. Llei aplicable al fons i llei aplicable al procediment.

- Importància de la seu. Potencial rol de la jurisdicció.

Dinàmica de l’arbitratge: 

- Conveni arbitral: requisits, tipus i contingut. 

- Àrbitres i tribunals

- Requisits. Independència i imparcialitat.
- Criteris de selecció
 - Assistents administratius

- Procediment (I):

- Posada en marxa
- Constitució del tribunal

- Procediment (II):

- Acta de missió o equivalents. Case-management conference i ordres processals.
- Flexibilitat - opcions de configuració del procediment.

- Procediment (III):

- Prova: Fonts, mecanismes i pràctica
- Audiències i conclusions.

- Mesures cautelars i arbitratges d’emergència

Laude

- Contingut i modalitats.

- Validesa i nul·litat.

- Reconeixement i execució.

D)    BLOC ESPECIFIC D’ALTRES ADR

D.1 Negociació
D.2 Conciliació
D.3 Dret Col·laboratiu
D.4 Pràctiques restauratives
D4. LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 
4.1Pràctiques restauratives
a)La comunitat
4.2. CONFERENCING
a) Origen
b) Models
c)Metodologia
d) Rol de la persona facilitadora
e) Conferencing en la pràctica
f) Cas Real
4. CERCLES
4.1 Origen 
4.2 Tipologia de Cercles
4.3 Metodologia 
4.4 Rol de la persona facilitadora
4.5 Els Cercles en la pràctica
4.6 Cas real 

D.5 Sistemes mixtes 

E)    BLOC ESPECÍFIC D’EINES ADR – PRÀCTIQUES I SIMULACIONS

E.1 Focusing 
E.2 Constel·lacions sistèmiques, comunitàries i familiars
E.3 Comunicació no violenta
E.4 Estratègia integrativa per conduir la mediació
E.5 Coaching i PNL

F)    EXÀMEN FINAL: UNA SIMULACIÓ DAVANT D’UN TRIBUNAL EXAMINADOR QUE EVALUI TANT LES HABILITATS DEL MEDIADOR/ÀRBITRE COM EL PROCÉS DE MEDIACIÓ i/ó ARBITRATGE

La superació d’aquest Màster a més d’ habilitar la formació per accedir als Registres Públics Generalitat i privat del CEMICAB, atorgui la condició/segell de qualitat de “MEDIADOR CEMICAB” (PRESTIGI I MARCA)

Professorat:

Alba Castellvi Miquel, Educadora, sociòloga i mediadora
Alberto Reinoso Prusilla, Sociòleg i Mediador
Anna Vall Rius, Professora Universitats i Mediadora
Ansel Guillamat Rubio, Psicologa-Mediadora
Antoni Giner Tarrida, Psicòleg
Antoni Vidal Teixidó, Advocat i Mediador
Carles Garcia Roqueta, Advocat i Vocal de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
Carme Guil Roman, Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, Vocal del GEMME Espanya
César Rivera García, Advocat
Cristian Gual Grau, Advocat
David Espinós Gomis, Llicenciat en Humanitats. Consultor en comunicació personal, política, institucional i empresarial.
David Jurado Beltrán, Advocat
Frederic Munné Catarina, Advocat i Diputat de la Junta de Govern de l'ICAB
Javier Wilhelm Winsztein, Psicòleg i Mediador
Jordi Casajoana Feliu, Advocat i Mediador, President de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
José Mª Rojí Buqueras, Advocat
Juan Antonio Ruiz Garcia, Advocat i Mediador
Juli de Miquel Berenguer, President del Tribunal Arbitral de Barcelona
Manel Canyameres Sanahuja, Advocat i Mediador
Maria Munné Tomás, Pedagoga i Mediadora
Mercè Alaball Giménez, Comunicació i Mediadora
Mercedes Tarrazón Rodón, Advocada
Pedro Yúfera Sales, Advocat
Rafael Llinàs Salmerón, Psicòleg i Mediador
Victor Ferreres Comella, Professor de dret constitucional UPF

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
CANCEL·LACIÓ: 

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

TRÀMITS INSCRIPCIÓ:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 628.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.23€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat