Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs de Dret de Successions - 2019

Curs de Dret de Successions - 2019
  • Data inici: 14-01-2019
  • Data finalització: 05-06-2019
  • Lloc: Aula 65, 6a planta de la seu de l'ICAB, c/ Mallorca, 283
  • Horari: De les 19h a les 21h
Secció de Dret Civil

14/01/19 Benvinguda i Presentació del curs
Presentació de les coordinadores del curs i del President de la Secció de Dret Civil.

Necessitat d’una visió àmplia i transversal del fenomen successori : els documents notarials d’autotutela,  el poder preventiu i les voluntats anticipades.
Fonaments, límits i els Principis del Dret de Successions de Catalunya. Especial referència a la seva aplicació.

· Ramon Pratdesaba Ricart, Advocat. 

16/01/19 La Llei de la successió 1.  La coexistència a l’Estat Espanyol de diversos ordenaments i legislacions civils. El veïnatge civil com a punt de connexió. 

· Esperança Ginebra Molins. Professora titular U.B.

21/01/19 La Llei de la successió 2. Les successions amb elements d’estrangeria. Qüestions de dret internacional privat de les Successions. El títol successori europeu. Taller de certificat successori europeu.

· Antoni Bosch Carrera. Notari.

23/01/19 El Reglament UE 650/2012 i els Drets civils espanyols.

· Cristina González Beilfuss. Catedràtica de dret internacional privat de la UB.

28/01/19 Els testaments, els codicils i memòries testamentàries. Les formes testamentàries i la seva interpretació i eficàcia. Nul·litat i ineficàcia del testament.

· Miguel Ángel Campo Güerri. Notari.

04/02/19 Taller de testaments.

· Meritxell Gabarró i Sans. Advocada

06/02/19 Subjectes i objectes de la successió. Successió a títol particular i universal:  hereu i legatari. Capacitat per a succeir. Objecte de l’herència.  L’Acceptació de l’herència. El principi de confusió dels patrimonis. La possibilitat de la repudiació de l’herència i els seus efectes.

· José-Alberto Marín Sánchez. Notari.

18/02/19 La institució d’hereu. Les substitucions hereditàries. Substitució vulgar, pupil·lar i exemplar. El fideïcomís de residu i  la substitució preventiva de residu.

· Lluís Jou i Mirabent, Notari i arxiver del Col·legi de Notaris de Catalunya. President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

20/02/19 Les disposicions fiduciàries i la seva previsible evolució. (Part Primera). És previsible la incorporació del TRUST al nostre ordenament? Necessària referència a la regulació dels patrimonis protegits en el CCCat.

· Jesús Gómez Taboada. Notari

25/02/19 Les disposicions fiduciàries en el Dret Civil de Catalunya. (Part Segona). El marmessor. Designació d’hereu per fiduciari, pel cònjuge o convivent,  per parents. Les figures de l’hereu i del legatari de confiança. 

· Jesús Gómez Taboada. Notari

27/02/19 Els fideïcomisos. Concepte. Cas pràctic. Les disposicions modals.

· Ramón Ángel Casanova Burgués, Advocat.

04/03/19 Els llegats. Les classes de llegats. Eficàcia i Ineficàcia.  La defensa i la reclamació dels llegats: Procediments registrals i de Jurisdicció voluntària. Efectes en aquesta matèria de la Llei 15/2015 de reforma de la Jurisdicció Voluntària. La quarta falcídia. Les donacions per causa de mort. 

· Chantal Moll del Alba Lacuve. Professora UB
· Meritxell Gabarró i Sans. Advocada.

06/03/19 Els pactes successoris. Concepte, tipologia, avantatges, riscos i cauteles. 

· Pilar Pérez Valenzuela. Advocada

11/03/19 Taller de pactes successoris.

· Pilar Pérez Valenzuela. Advocada
· Ramon Pratdesaba Ricart. Advocat

13/03/19 La Successió Intestada. Les disposicions generals. El dret de representació i la divisió de l’herència. L’ordre de succeir. 

· Jaume Tarabal Bosch, Professor agregat interí de Dret civil, Universitat de Barcelona

18/03/19 La successió del cònjuge vidu i el convivent en parella estable. La successió en cas d’adopció i successió de l’impúber. L’any de plor. La quarta vidual.

· Jaume Tarabal Bosch, Professor agregat interí de Dret civil, Universitat de Barcelona

20/03/19 La llegítima. Concepte i còmput. Protecció i reclamació judicial.  Els pactes de renúncia a la Llegítima futura.

· Raquel Franco Manjón. Advocada 

25/03/19 L’adquisició de l’herència. La comunitat hereditària. La partició i la col·lació. La divisió judicial de l’herència.  (Part Primera)

· Raquel Franco Manjón. Advocada.

27/03/19 La Partició judicial de l’herència: El comptador- partidor. (Part Segona)

· Ramón Ángel Casanova Burgués, Advocat.

01/04/19 Taller de Partició. Redacció d’un quadern particional.

· Ignacio Boisán Cañamero, Notari.

03/04/19 Qüestions registrals del dret successori.

· Antoni Cumella Gaminde. Registrador de la Propietat.

08/04/19 La Tutela Processal dels drets successoris. (Primera Sessió). Les mesures cautelars en l’àmbit successori.

· Rafael Castilla Álvarez, Advocat.

10/04/19 La Tutela Processal dels drets successoris. (Segona Sessió). Les accions de protecció del dret a l’herència. La rescissió per lesió en l’àmbit successori.

· Joan Vidal de Llobatera i Geli. Advocat

24/04/19 Taller de Mediació en el conflicte successori.

· Isabel Viola Demestre. Professora titular de Dret Civil  de la UB

29/04/19 Els deutes de l’herència. Responsabilitat de l’hereu en relació als creditors del causant. El concurs de l’herència. Hereu en concurs. Causant en concurs.

· Maria de Montserrat Romaguera Edo. Advocada.

06/05/19 La Llei 15/2015.  Aspectes successoris de la nova regulació de la Jurisdicció Voluntària des del punt de vista judicial. Les funcions del Secretari Judicial.

· Rosario Osorio Tenorio. Lletrada de l’Administració de Justícia.

13/05/19 La Llei 15/2015.  Aspectes successoris de la nova regulació de la Jurisdicció Voluntària des del punt de vista notarial.

· Ángel Serrano de Nicolás. Notari.

15/05/19 El Código Civil. Referència necessària als altres ordenaments civils de l’Estat Espanyol. (Primera Sessió).

· Manuel Ángel Martínez García, Notari.

20/05/19 Referència necessària als altres ordenaments civils de l’Estat Espanyol. (Segona Sessió). Referència sumària al Dret Civil Aragonés, Dret Civil del País Basc, Dret Civil de València, Dret Civil de Galizia, Dret Civil de les Balears, Dret Civil de Navarra i le Fur de Baylo.

· Joan Sacristán Tarragó, Advocat. President de la Secció de Dret Civil de l’ICAB.

22/05/19 El tractament fiscal de la successió. La planificació fiscal successòria.  Especial referència  a l’empresa familiar.

· Alejandro Ebrat Picart. Advocat. President de la Secció Dret Tributari de l’ICAB.

27/05/19 Transmissió post mortem de béns al marge de la successió: els will-substitutes 

· Jaume Tarabal Bosch, Professor agregat interí de Dret civil, Universitat de Barcelona.

29/05/19 Qüestions penals a les successions.

· Eva Maria Infante Sánchez. Advocada.

03/06/19 Reputació on line post mortem.

· Josep Coll. Advocat i empresari.

05/06/19 Litigation case box.

· Meritxell Gabarró i Sans. Advocada.
· Ramon Pratdesaba Ricart, Advocat. 

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 250,00€ 187,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 250,00€ 187,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 375,00€ 281,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 620,00€ 465,00€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 930,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes