Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs General d'Estrangeria (per accés al TO)

Curs General d'Estrangeria (per accés al TO)
  • Data inici: 16-01-2019
  • Data finalització: 17-04-2019
  • Lloc: Aula 1 Centre de Formació ICAB (C/Mallorca, 281)
  • Horari: Dilluns i dimecres de 13h. a 15 horesEXCEPCIONALMENT DIJOUS 07/03/2019
Organitza: Comissió d'Estrangeria

AQUEST CURS DÓNA ACCÉS AL TORN D'OFICI D'ESTRANGERIA

1.  PROGRAMA DEL CURS. 

PART GENERAL 

16/01/2019
Els drets i llibertats dels estrangers a Espanya
• La Constitució Espanyola i el desenvolupament normatiu del règim jurídic d'estrangeria espanyol.
• Garanties jurídiques i tutela judicial efectiva dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
• La protecció internacional dels drets i llibertats dels estrangers; especial referència a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Eduard Llorens Rodríguez. Advocat

MÒDUL I. EL RÈGIM D'ENTRADA, PERMANÈNCIA I TREBALL A ESPANYA

21/01/2019 
Marc general de l'entrada, l'estada i de la residència
• Fronteres exteriors i interiors.
• Entrada per llocs no habilitats.
• Requisits i documentació per a l'entrada.
• El concepte d'estada i la seva pròrroga.
• El concepte de la residència i les seves modalitats: temporal i permanent / llarga durada.
Concha Par López-Pinto. Advocada.

23/01/2019
El règim jurídic de les residències no laborals
• Els estudiants
• La residència temporal no lucrativa.
• La residència temporal per re-agrupació familiar.
• La residència del fill de resident legal.
Jorge Graupera Expósito. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

28/01/2019
El règim jurídic de les residències no laborals II
• La residència temporal per circumstàncies excepcionals.
Anna Maria Manuel Hidalgo. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

30/01/2019
El règim jurídic de les residències laborals
• La residència temporal i treball per compte d'altri.
• Residència temporal i treball per a recerca.
• La residència temporal i treball de professionals altament qualificats.
• La residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada.
• La residència temporal i treball per compte propi.
• La residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis.
• Residència temporal amb excepció de l'autorització de treball.
• Contingent.
• Treballadors transfronterers.
• Les renovacions de les autoritzacions de residència i treball.
• La modificació de les autoritzacions de treball.
• La modificació de la situació de residència a la de residència i treball.
Verónica Bolívar. Advocada

04/02/2019 
Règim comunitari.
• Règim Comunitari. Els drets i llibertats dels comunitaris i els seus familiars a Espanya.
Carles Martín García. Responsable de Negociat d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria.

06/02/2019 
El control a la frontera
• La denegació d'entrada i el retorn.
• La devolució.
Glaucenira Maximino da Costa. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

18/02/2019
Menors no acompanyats.
• Legislació aplicable.
• El menor no acompanyat en el circuit de protecció: reclamació de desemparament i tutela.
• Procediment de repatriació: condicions objectives.
• Actuació de les diferents Administracions implicades.
• Garanties i drets dels menors no acompanyats.
Albert Parés Casanova. Advocat Social. President de Associació NOVES VIES

MÒDUL II. RÈGIM SANCIONADOR

20/02/2019 
El règim jurídic sancionador en matèria d'estrangeria
• La potestat sancionadora de l'Administració.
• Les infraccions i sancions.
• Prescripció i caducitat.
• Procediments sancionadors. Modalitats.
• Notificacions
Ana María Pérez i Oller. Advocada. Patrona de la Fundació Olof Palme i  Membre de l’ Observatori del Dret Privat de Catalunya

25/02/2019 
El procediment d'expulsió I
• Els supòsits en els quals procedeix aplicar l'expulsió.
• Les modalitats procedimentals.
• Especial referència al procediment preferent.
• La tramitació de l'expedient de l'expulsió.
José Antonio Anton Morales. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

27/02/2019
El control jurisdiccional de l'activitat administrativa.
• Les garanties en el procediment sancionador.
• El procediment de l'Habeas corpus, i la interposició del recurs contenciós administratiu contra la decisió sancionadora.
• L'expulsió dels estrangers en el procediment penal.
• L'expulsió com a substitutiu penal.
Eduard Llorens Rodríguez. Advocat.

04/03/2019
El procediment d'expulsió II.
• Les mesures cautelars. Especial referència al internament.
• L'execució de la resolució d'expulsió.
• La impugnació de la resolució d'expulsió.
• Els centres d'internament.
José Javier Ordóñez Echeverria. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

06/03/2019
El recurs contenciós administratiu.
• Els diversos procediments i accions.
• Mesures cautelars i cautelaríssimes.
• La prova.
• El recurs d'empara constitucional.
Eila Soteras Garrell. Jutgessa substituta dels jutjats contenciosos administratius. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

07/03/2019
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Novetats d’aquesta Llei i el seu impacte en els procediments d’estrangeria    
• Inversors. 
• Professional altament qualificat. 
• Emprenedors. 
• Trasllat interempresarial dels treballadors. 
Verónica Bolivar. Advocada

MÒDUL III. NACIONALITAT I MATRIMONI MIXTES

11/03/2019
L'adquisició de la nacionalitat espanyola.
• L'atribució de la nacionalitat espanyola per naixement: Iure sanguine i Iure soli.
• L'opció a adquirir la nacionalitat espanyola. Àmbit subjectiu, terminis, formes d'executar el Dret.
• L'adquisició per residència.
• Cas pràctic.
Antonio Segura Garcia-Consuegra. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

13/03/2019 
Matrimonis mixtes.
• El règim aplicable en la celebració de matrimonis mixts i parelles de fet.
• Documentació necessària.
• Règim aplicable en la separació i dissolució de matrimonis mixts i parelles de fet.
• Cas pràctic.
Carme Oriol Vinaixa. Advocada.

MÒDUL IV. ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

18/03/2019
La protecció internacional. 
• Normativa internacional i nacional. 
• Definicions: asil, protecció subsidiària i raons humanitàries. 
• Dades estadístiques. 
• Anàlisi de les diferents causes de persecució i la seva conceptualització. Especial referència a la      persecució per motius de gènere i orientació sexual.
• Grups vulnerables. 
• Causes d’exclusió i causes de denegació.
• Agents de persecució i agents de protecció
• Asil en delegacions diplomàtiques. Asil sur place..
Anna Figueras Saladié. Advocada.

20/03/2019
Procediment d’asil  en territori. 
• Drets i deures del sol·licitant.
• Paper de l’advocat i de l’intèrpret 
• L’entrevista.
• Informació de país d’origen. 
• La prova i la seva dificultat.  
• Informes de recolzament. 
• Instrucció del procediment.
• Procediment en la primera fase.  
• Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud i els seus efectes.
• Instrucció del procediment. 
• Denegació de la sol·licitud. 
• Recursos administratius. 
Gerard Català i Calderón. Assessor jurídic del Programa de Refugiats de Creu Roja Barcelona

25/03/2019
Procediment d’asil en frontera.
• Sol·licituds presentades en frontera.
• Drets i deures del sol·licitant. 
• Paper de l’advocat i de l’intèrpret.  
• L’entrevista.
• Informació del país d’origen. 
• La prova i la seva dificultat. 
• Paper de l’ACNUR. 
• Procediment en la primera fase. 
• Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol•licitud i els seus efectes.
• Polissonatge: instrucció de la policia i la Guardia Civil. CIE. 
• Reexamen i altres recursos administratius. 
José Luis Nvumba Mañana. Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

27/03/2019 
Condicions d’acolliment dels sol·licitants i els efectes de la concessió de la protecció internacional. 
• Condicions d’acolliment. 
• Concessió de la protecció internacional i els seus efectes. 
• L’extensió de l’asil. 
• La reagrupació familiar. 
• Nacionalitat. 
• Cessament i revocació. 
• Expulsió. 
• Menors i menors no acompanyats. 
• Denegació e Inadmissió: Control jurisdiccional. Tribunal d’Estrasburg: La regla 39.
José Luis Nvumba Mañana. Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

01/04/2019
• Apatrídia.
• Règim jurídic regulador. 
• Concepte jurídic. 
• Causes que poden produir l’apatrídia. 
• Causes d’exclusió.
• Sol•licitud: legitimació, llocs de presentació. 
• Formularis i documentació. 
• Tramitació i instrucció. 
• Concessió, denegació: efectes i documentació.
• Comptabilitat amb l’asil: elements comuns i diferenciadors.  
• Revocació i expulsió. 
• La realitat derivada de la praxis. Jurisprudència.  
Gerard Català i Calderón. Assessor jurídic del Programa de Refugiats de Creu Roja Barcelona

03/04/2019
Pràcticum: protecció internacional en frontera, en territori i apatrídia.
Anna Figueras Saladié. Advocada

08/04/2019 NO HI HA CLASSE

10/04/2019
Nou règim del Recurs de Cassació Contenciós Administratiu davant del Tribunal Suprem.
• Resolucions recurribles. 
• Preparació del Recurs: interès cassacional objectiu. 
• Criteris i tràmits d’admissió. 
• Interposició del Recurs.
• Primeres sentències del TS en matèria d’estrangeria després de la reforma.
Meritxell Recolons. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

15/04/2019 
Pràcticum Mòdul I
Ariel Fraga. Advocat

17/04/2019
Pràcticum. Mòdul II
Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici.
 

PREU:
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 185,00€ 138,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 3 anys 185,00€ 138,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats menys de 5 anys 275,00€ 206,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats ICAB col·legiats mes de 5 anys 455,00€ 341,25€
DescripcióImport
No Col·legiats ICAB 682,50€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes