Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

POLÍTICA DE PRIVADESA.

1. L'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Barcelona (en endavant, ICAB) és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Barcelona, en el carrer Mallorca 283, 08037, titular de la pàgina web http://www.icab.es i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades per els usuaris.

2. De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades quedaran incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Barcelona.

3. L’usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, l'ICAB les cancel•larà, esborrarà i/o bloquejarà.

4. Per la seva part, l'ICAB garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per l’assoliment d’aquesta finalitat l’usuari accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

5. Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

6. L’ICAB pel seu propi compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

7. Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació al seu equip.

8. Per utilitzar el present website no és necessari que l’usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades pel website, o el tercer que actuï en el seu nom, sens perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o “login”, fet que podria alentir la navegació.

9. Les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.

10. Igualment l’ICAB garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol•licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.

11. No obstant això, l'ICAB podrà revelar a l'autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

12. Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol•licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:

  1. 1. correu-e: lopd@icab.cat
  2. 2. fax adreçat a: IL•LUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 934876503
  3. 3. escrit adreçat a: l’IL•LUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C/ Mallorca, 283, 08037-BARCELONA, lliurat personalment al Registre General del Col•legi, o per correu postal.