Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Condicions Legals d'Ús de la Gravació

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (en endavant, ICAB) és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Barcelona, en el carrer Mallorca 283, Cp 08037, titular de la pàgina web https://www.icab.es - https://www.icab.cat (la Web) i responsable de tractament de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades de l’ICAB: dpd@icab.cat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD), les dades personals que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir degut a la seva relació amb nosaltres es tractaran per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona a títol de responable del tractament amb la finalitat d’efectuar una millor gestió integral dels serveis col·legials.

Les dades podran ser també tractades i/o cedides a tercers en cas que existeixi obligació legal i/o contractual.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

- En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

- Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els sipòsits de tractaments que permet el RGPD.

- Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.

L’usuari podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades, davant l’ICAB com responsable de tractament, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona. Pot exercir aquests drets de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:

· Correu-e: dpd@icab.cat
· Fax adreçat a: IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA, ref. Protecció de dades  934876503
· Escrit adreçat a: l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA, ref. RGPD, C/ Mallorca, 283, 08037-BARCELONA, lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.