Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 5 a l’11 d’abril de 2018

11/04/2018
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 5 a l’11 d’abril de 2018

Dret administratiu

Real Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el que se establece el título de Técnico en comercialización de productos alimentarios y se fijan los aspectos básicos del currículo. BOE núm. 85  07/04/2018

RESOLUCIÓ JUS/649/2018, de 23 de març, per la qual s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Economistes de Catalunya. DOGC núm. 7594  09/04/2018

Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. BOE núm. 88  11/04/2018

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1377-2014, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (sentència). DOGC núm. 7593  06/04/2018

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 1245-2012, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb el Reial decret 1494/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regula el Fons de carboni per a una economia sostenible (sentència). DOGC núm. 7593  06/04/2018

Corrección de errores del Recurso de inconstitucionalidad nº 4751-2017, contra diversos preceptos de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña. BOE núm. 85  07/04/2018

Corrección de errores del Recurso de inconstitucionalidad nº 4752-2017, contra diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. BOE núm. 85  07/04/2018

Dret internacional

Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India sobre la exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. BOE núm. 86  09/04/2018

Dret laboral

Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE núm. 85  07/04/2018

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización. BOE núm. 87  10/04/2018

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro. BOE núm. 87  10/04/2018

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat