Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Comissió de Cultura / Seccions › Secció de Dret Administratiu

Convocatòria d’eleccions a 10 seccions de la Comissió de Cultura i Formació

18/06/2019
De conformitat amb el que preveu l’article 20 i altres normes concordants del Reglament de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, la Junta de Govern, reunida en sessió de 18 de juny de 2019, ha acordat convocar eleccions per al proper 18 de juliol de 2019 per proveir els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària i un mínim d’un vocal i un màxim de deu vocals de les Seccions de la Comissió de Cultura i Formació següents:
Convocatòria d’eleccions a 10 seccions de la Comissió de Cultura i Formació

Notícies relacionades

 • Secció de Dret Administratiu
 • Secció de Dret Ambiental
 • Secció de Dret Constitucional
 • Secció de Dret Esportiu
 • Secció de Dret Fiscal i Financer
 • Secció de Dret Laboral
 • Secció de Dret Matrimonial i de Família
 • Secció de Dret Mercantil
 • Secció de Processal
 • Secció de Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 

Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria electoral constin inscrites en la Secció i no estiguin inhabilitades.

Des del 19 de juny de 2019 el cens electoral estarà exposat al públic a la Secretaria del Col·legi. Dins dels cinc dies hàbils següents a l’exposició pública del cens electoral, es podrà impugnar la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui resoldrà en els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del termini per fer impugnacions respecte el cens electoral.

Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la Secció el dia de la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

 1. Estar al corrent de les obligacions col·legials.
 2. No estar inhabilitades.
 3. No formar part de la Junta de Govern ni de l’òrgan de direcció de cap Secció del Col·legi.
 4. Portar un any incorporades a la Secció.
 5. No trobar-se incurses en la limitació de mandats prevista en l’article 86.3 dels vigents Estatuts col·legials, segon la qual només existeix la possibilitat d’una reelecció immediata per a un nou mandat.

Les candidatures podran presentar-se al Registre del Col·legi dins dels quinze dies naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins a les 20.00 h del dimecres 3 de juliol de 2019, i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació.

Les candidatures seran tancades i hauran d’incloure candidats/es per proveir tots els càrrecs que surtin a l’elecció i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació, és a dir, hauran de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de forma que en el conjunt de la llista els candidats/es de cadascun dels sexes suposin com a mínim el 40%.

Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del Col·legi entre les 11.00 h i les 17.00 h del 18 de juliol de 2019, en què es tancaran les urnes i s’iniciarà l’escrutini.

Jesús M. Sánchez García

Secretari

Barcelona, 18 de juny de 2019

Contactes