Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Novetats Jurídiques / Jurisprudència

REIAL DECRET LLEI 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE de 21 de gener de 2017)

07/08/2017
Entrada en vigor: 21.01.2017
REIAL DECRET LLEI 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE de 21 de gener de 2017)

Regula mesures per facilitar la devolució de les quantitats indegudament cobrades per les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl, contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària. Només és aplicable als consumidors que siguin persones físiques.

Exigeix ¿¿als bancs que per tot el 21.02.2017 implantin un sistema de reclamació prèvia a la interposició de demandes judicials sobre aquesta qüestió.

La reclamació extrajudicial prevista és voluntària per al consumidor. La pot formular des de l'entrada en vigor de la norma, i si s’arriba a un acord ha de ser en el termini de 3 mesos. El termini no començarà a córrer fins que l'entitat hagi fet efectiva l'adopció de les mesures necessàries per al seu compliment o transcorri 1 mes sense fer-ho. Rebuda la reclamació, l'entitat ha de fer un càlcul de la quantitat a retornar i remetre una comunicació al consumidor que el desglossi, havent d'incloure les quantitats que corresponguin a interessos. Si l'entitat considera que la devolució no és procedent, comunicarà les raons de la seva decisió i tancarà el procediment. També serà així si l'entitat rebutja la sol·licitud, transcorren els 3 mesos sense cap comunicació al reclamant, si el consumidor no està d'acord amb el càlcul o el rebutja, o si –passats els 3 mesos – el banc no ha posat a disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferta.

En matèria de costes, s'està a la LEC, però hi ha regles especials: si el consumidor rebutgés el càlcul de la quantitat a tornar o declinés la devolució de l'efectiu i interposés després una demanda en què obtingués una sentència més favorable que l'oferta rebuda, s'imposaran les costes al banc; si el consumidor formula demanda sense acudir al procediment extrajudicial i el banc assenteix la demanda abans de contestar-la, es considera que no concorre mala fe processal; i, si l’assentiment és parcial, només se li podran imposar les costes al banc si el consumidor obtingués una sentència més favorable que l'oferta rebuda i l'entitat hagués consignat la quantitat a quin abonament s'hagués compromès.

La norma admet que  --convinguda la quantitat a retornar-- es pugui acordar una mesura compensatòria diferent de la devolució de l'efectiu. En aquest cas l'entitat ha de facilitar una valoració que permeti conèixer l'efecte de la mesura compensatòria i concedirà un termini de 15 dies perquè el consumidor manifesti la seva conformitat.

Es preveu la gratuïtat del procediment extrajudicial i la reducció d'aranzels notarials i registrals. Es determina que les quantitats que es rebin per les devolucions d'interessos de clàusules sòl no tributaran en la renda de qui ho percebi. Si es va aplicar una reducció en l'IRPF (adquisició de l'habitatge habitual) s’ha de fer autoliquidació complementària, sense sancions, ni interessos de demora o recàrrecs.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-653

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302