1er Congrés de l'Advocacia de Barcelona

 

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona organitza el 1r Congrés de l’Advocacia de Barcelona a celebrar els dies 30 de juny i 1 de juliol de 2016.

A continuació trobareu tant les CONFERÈNCIES com les CÀPSULES FORMATIVES programades (que són gratuïtes per a persones col·legiades i associades de l'ICAB).

Un cop seleccioneu les que us interessin i li doneu a "Continuar", també tindreu l'opció d'apuntar-vos al SOPAR i al DINAR (que són optatius i de pagament).

* NOTA: Un cop inscrits, és imprescindible que passeu pels punts d’acreditació que hi haurà situats al Pati de Columnes o Centre de Formació els dies del Congrés.

 

(Recordeu que podeu cercar en el llistat fent un Ctr+ F a la pantalla i teclejant la paraula clau que us interessi).

 

Títol Ponent AULA - Lloc Inscriu-te

DJ 30/06/16 10-11:30h La nova pràctica processal en processos amb consumidors i usuaris Francisco Peláez. Professor Esade 62 - ICAB
La segona oportunitat per a persones físiques Elisa Escola. Advocada 1 - CF
Societats professionals. Fiscalitat de l'advocat soci, gerent o administrador d'una societat Gemma Sala. Advocada 64 - ICAB
Protecció jurídica dels projectes empresarials (start-up) Simeón García-Nieto. Advocat 2 - CF
El paper de l'advocat dins del procés de mediació Anna Buch. Advocada / Mediadora 3 - CF
La complicada ordenació dels equipaments comercials: entre el liberalisme econòmic i la protecció del model de comerç de la ciutat mediterrània Eva Pich. Advocada 4 - CF
El nou delicte de difusió inconsentida de Sexting J. Ramon Agustina. Professor UIC 72 - ICAB
Novetats del Reglament Europeu de Protecció de Dades per als despatxos d'advocats Jordi Bacaria. Advocat 74 - ICAB

DJ 30/06/16 11:30-13h Solucions al sobre endeutament hipotecari i segona oportunitat Guillem Solé. Magistrat Instància 1 BCN; Martí Batllori. Advocat 62 - ICAB
Les subhastes judicials electròniques. Visió pràctica M. Rosa Blanch. Secretària Social 30 BCN 3 - CF
Procediment de recuperació de l'IVA de les factures impagades Esther Colls. Advocada 64 - ICAB
Responsabilitat dels administradors socials: novetats legislatives i jurisprudència Daniel Vázquez. Professor UB 2 - CF
Tot el que sempre va voler saber sobre arrendaments urbans però mai es va atrevir a preguntar Pedro L. Yúfera. ExDegà; Marta Legarreta. Advocada 1 - CF
Rellevància del Dret Ambiental a la praxis ordinària de l'advocat d'empresa J. Antonio Loste. Advocat 4 - CF
Valor provatori de les gravacions privades sense consentiment dels missatges de WhatsApp Josep Riba. Advocat 72 - ICAB
Jurisprudència en acomiadaments objectius i col·lectius després de la reforma laboral Jesús Gómez. Magistrat Social 20 BCN 74 - ICAB

DJ 30/06/16 13-14.30h Control de transparència en la petita i mitjana empresa Fco. Javier Orduña. Magistrat T. Suprem; Carlos Sánchez. Lletrat Gabinet Tècnic TS 62 - ICAB
Els delictes contra la propietat intel·lectual després de la reforma del CP 2015 Jesus Tirado. Fiscal del Tribunal Constitucional 1 - CF
El paper de l'advocacia davant els refugiats Anna Figueras. Advocada. Gemma Solanas. Diputada responsable de la Comissió d'estrangeria. 3 - CF
El nou delicte d'administració fraudulenta Cristóbal Martell. Advocat 72 - ICAB

DJ 30/06/16 15-16.30h Fiscalitat en les ruptures matrimonials i liquidació del patrimoni conjugal Alejandro Ebrat. Advocat 64 - ICAB
Comerç electrònic: compres per Internet i resolució de disputes online Belén Arribas. Advocada 2 -CF
Forma, validesa i impugnació dels pactes en previsió de ruptura J. Antonio García. Advocat 4 - CF
Els principis de la reforma de la Legislació de Procediment Administratiu J. Carlos Maresca. Advocat 74 - ICAB

DJ 30/06/16 16.30-18h Crèdit litigiós Francisco González. Magistrat 1a Instancia 38 BCN; Jesús Sánchez. Advocat 62 - ICAB
El procés de família des d'una perspectiva judicial Xavier Abel, Magistrat 1a Instància 14 BCN 1 - CF
Sostracció Internacional de Menors Joaquim Bayo. Advocat i Ex-magistrat; Pilar Tintoré. Advocada 64 - ICAB
Socis minoritaris i conflictes societaris José María Rojí. Advocat 2 - CF
El compliance en l'exercici de la professió Natalia Marti. Advocada. Jorge Navarro. Diputat responsable de la Comissió de deontologia 3 - CF
IVA i torn d'ofici J. Pere Rodríguez. Cap de la Dependència Regional Adjunt A.E.A.T. 4 - CF
El delicte de revelació de secrets: especial menció a l'aportació de documents en procediments judicials Andrés Salcedo. President Secció 9 AP BCN 72 - ICAB
L'arbitratge institucional. L'àrbitre d'emergència i el control judicial de l'arbitratge Rafael Espino. Secretari de la Junta de Govern ICAB; Francisco Tusquets. Advocat: Antoni Bosch. Notari 74 - ICAB

DJ 30/06/16 18-19.30h Acord extrajudicial de pagament Ángel Serrano. Notari 62 - ICAB
Els Tribunals i el crèdit al Consum. Especial referència a la STS del 25.11.15 relativa a la Llei de Usura Miguel Collado Nuño. Magistrat AP BCN Marta Alemany. Advocada 1 - CF
La compensació econòmica per raó del treball en el Codi Civil de Catalunya Fco. Javier Pereda. President Secció 18 de l'APB 64 - ICAB
BitCoins i d'altres criptomonedes: aspectes jurídics José Ramón Morales. Advocat 2 - CF
Amenaces de la professió a la llum dels acords internacionals J. Oriol Rusca. Degà ICAB 3 - CF
Mesures de protecció de la víctima a l'empara del Conveni d'Istanbul Auxiliadora Díaz. Magistrada de Violència sobre la dona 2 de Las Palmas. 4 - CF
Grup d'empreses des de l'àmbit laboral. Problemàtica i jurisprudència Salvador Salas. Magistrat Social 17 BCN Enrique García. Advocat 72 - ICAB
La regulació del consum transfronterer des de la perspectiva del consumidor. Els mecanismes de protecció i les vies de reclamació Josep Martí. Advocat 74 - ICAB

DV 01/07/16 10-11.30h Titulitzacions del crèdit hipotecari i el seus efectes en les execucions hipotecàries Veronica Dávalos. Advocada 62 - ICAB
Violència cibernètica Andrea García. Caporal Mossos d'Esquadra 64 - ICAB
Els divorcis internacionals en l'àmbit comunitari: qüestions pràctiques Flora Calvo Babío. Advocada 72 - ICAB
La finalització dels contractes de distribució J. Manuel Calavia. Advocat 74 - ICAB
Vinculació de les accions col·lectives de les clàusules abusives als consumidors no compareguts Manuel Cachón. Catedràtic UAB Vicente Pérez. Professor UB 1 - CF
Dades personal, menors i tecnologies Ramón Miralles. Autoritat Catalana Protecció de Dades 2 - CF
Que hem de fer els advocats per complir la normativa de protecció al consumidor Carles García. Advocat. Elena Moreno. Diputada responsable de la Comissió d'honoraris 3 - CF
Abast del dret ciutadà a un habitatge digne i adequat Javier Buron, Gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona 4/6 - CF

DV 01/07/16 11.30-13h El naufragi Costa Concordia. La valoració del dany moral extra-barem de circulació. Comentaris a la STS 232/2016, 8.04.2016 Angel Fernando Pantaleon. Magistrat Sala I del TS 62 - ICAB
Comentaris a les dues SSTS sobre Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques Antonio del Moral. Magistrat Sala II del TS; Jesús Silva. Catedràtic Penal UPF 64 - ICAB
El matrimoni i el divorci davant Notari José Alberto Marín. Notari 72 - ICAB
El pre-concurs. L'article 5 bis de la Llei Concursal José Vela. Secretari del Jutjat Mercantil 6 de Barcelona 74 - ICAB
Règim de suspensió de l'execució de la pena després de la reforma del Codi Penal Borja Mapelli. Catedràtic Penal U. Sevilla 1 - CF
Valor provatori dels reconeixements fotogràfics, en roda i en judici oral Manuel Miranda. Fiscal del Tribunal Constitucional 2 - CF
Les claus de l'advocacia internacional - Esquema normatiu i consells pràctics Blanca Padrós. Advocada 3 - CF
En defensa dels fonaments d'un model sanitari d'èxit Francesc Jose Maria. Advocat 4 - CF

DV 01/07/16 13-14.30h El TJUE i la protecció del consumidor Edmundo Rodriguez. Magistrat AP Àlaba José Mª Fdez Seijó. Magistrat AP BCN 62 - ICAB
La reforma de l'art. 520 de la LECrim i l'assistència al detingut Laura Parés. Advocada Esther Palmes. Diputada de l'ICAB 64 - ICAB
Recàrrec de prestacions e indemnitzacions per accidents de treball Sebastian Moralo. Magistrat Sala IV del TS 72 - ICAB
Estat actual de les transferències internacionals de dades: del Safe Harbour al Privacy Shield Victor Roselló. Advocat 74 - ICAB
Nul·litat prèvia al recurs d'emparament penal i especial interès constitucional Juan Antonio Lascurain. Catedràtic Penal UA Madrid 1 - CF
Els límits a l'extensió dels recursos de cassació i la seva incidència en el dret fonamental a una tutela judicial efectiva Lluís Saura. Advocat i ex-Magistrat del TSJC 2 - CF
Aspectes legals bàsics en projectes digitals d'advocats i clients Marta Baylina. Advocada 3 - CF
Aspectes rellevants i últimes reformes en matèria civil a la UE (Regl. 655/2014 i 2421/2015) Javier Casado. Lletrat Administració de Justícia 4 - CF

CÀPSULA FORMATIVA DJ 30/06/16 09:15-09:45h Com cercar documentació jurídica per internet. DJ 30/06/16 9.15-9.45h Patrícia Sanpera. Codirectora Biblioteca Biblioteca
Com fer una entrevista de feina. DJ 30/06/16 9.15-9.45h Marta del Coto. Consultora Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DJ 30/06/2016 10-10:30h La meva signatura electrònica amb l' ACA. DJ 30/06/16 10-10.30h Roger Rueda. Tècnic formació Biblioteca
Obligacions fiscals de l’advocat. DJ 30/06/16 10.00-10.30h Angeles Postils. Advocada Biblioteca

CÁPSULA FORMATIVA DJ 30/06/2016 10:45h-11:15h Com cercar documentació jurídica per internet. DJ 30/06/16 10.45-11.15h Isabel Juncosa. Codirectora Biblioteca Biblioteca
Obligacions en matèria de protecció de dades de l’advocat. DJ 30/06/16 10.45-11.15h Carlos Basteiro. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DJ 30/06/16 11:30h-12:00h La meva signatura electrònica amb l'ACA. DJ 30/06/16 11.30-12.00h Roger Rueda. Tècnic formació Biblioteca
Com fer una entrevista de feina. DJ 30/06/16 11.30-12.00h Marta del Coto. Consultora Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DJ 30/06/16 12:15h-12:45h Com cercar documentació jurídica per internet. DJ 30/06/16 12.15-12.45h Patrícia Sanpera. Codirectora Biblioteca Biblioteca
Obligacions fiscals de l’advocat. DJ 30/06/16 12.15-12.45h Juan Mestre. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DJ 30/06/16 13:00h-13:30h La meva signatura electrònica amb l'ACA. DJ 30/06/16 13.00-13.30h Roger Rueda. Tècnic formació Biblioteca
Obligacions en matèria de protecció de dades de l’advocat. DJ 30/06/16 13.00-13.30h Carles Basteiro. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DJ 30/06/2016 13:45h-14:15h Com cercar documentació jurídica per internet. DJ 30/06/16 13.45-14.15h Isabel Juncosa. Codirectora Biblioteca Biblioteca
Com fer una entrevista de feina. DJ 30/06/16 13.45-14.15h Marta del Coto. Consultora Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DJ 30/06/16 14:30-15h La meva signatura electrònica amb l'ACA. DJ 30/06/16 14.30-15.00h Roger Rueda. Tècnic formació Biblioteca
Obligacions fiscals de l’advocat. DJ 30/06/16 14.30-15.00h Montse Capdevila. Advocada Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DV 01/07/16 09:15-09:45h Obligacions fiscals de l’advocat. DV 01/07/16 09.15-09.45h Jose M. Tovillas. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DV 01/07/2016 10-10:30h Obligacions en matèria de protecció de dades de l'advocat. DV 01/07/16 10.00-10.30h Carlos Basteiro. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DV 01/07/2016 10:45-11:15h La meva signatura electrònica amb l'ACA. DV 01/07/16 10.45-11.15h Roger Rueda. Tècnic formació Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DV 01/07/16 11:30h-12h Com cercar documentació jurídica per Internet. DV 01/07/16 11.30-12.00h Patrícia Sanpera. Codirectora Biblioteca Biblioteca
Obligacions fiscals de l’advocat. DV 01/07/16 11.30-12.00h Jose M. Tovillas. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DV 01/07/16 12:15h-12:45h La meva signatura electrònica amb l'ACA. DV 01/07/16 12.15-12.45h Roger Rueda. Tècnic formació Biblioteca
Obligacions en matèria de protecció de dades de l’advocat. DV 01/07/16 12.15-12.45h Carlos Basteiro. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DV 01/07/16 13-13:30h Obligacions fiscals de l’advocat. DV 01/07/16 13.00-13.30h Jose M. Tovillas. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA DV 01/07/16 13:45h-14:15h Obligacions en matèria de protecció de dades de l’advocat. DV 01/07/16 13.45-14.15h Carlos Basteiro. Advocat Biblioteca

CÀPSULA FORMATIVA 01/07/16 14:30h-15h La meva signatura electrònica amb l'ACA. DV 01/07/16 14.30-15.00h Roger Rueda. Tècnic formació Biblioteca

 

Concepte Quantitat Inscriu-te

Dinar 1r Congrés de l'Advocacia (30 de juny, de 13 a 16 hores, ICAB)