Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › El Prat de Llobregat

Convocatòria eleccions a la Delegació del Prat de Llobregat

 • Tornar
 • Imprimir
 • Enviar a un amic
 • Incrementar text
 • Disminuir text
Convocatòria eleccions a la Delegació del Prat de Llobregat 1. De conformitat amb les previsions de l’article 7 del Reglament de les Delegacions Territorials de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió ordinària de 24 de gener de 2011, ha acordat convocar eleccions per al dimecres 16 de març de 2011 per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial del Prat de Llobregat.

2.    Seran electores totes les persones col·legiades exercents amb domicili professional i no exercents amb domicili de residència en la demarcació de la Delegació territorial del Prat de Llobregat, en la data de la convocatòria electoral.

El cens electoral podrà consultar-se a la seu de la Delegació territorial de El llobregat (Plaça de l’Amistat, 1, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) fins a 5 dies naturals abans de la celebració de les eleccions, per tal que es pugui sol·licitar la rectificació d’errors.

3.    Podran ser candidates les persones col·legiades exercents que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:
a)    Estar al corrent de les obligacions col·legials.
b)    Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any amb un domicili professional en la demarcació de la Delegació territorial del Prat de Llobregat.
c)    No estar inhabilitades.
d)    No formar part de la Junta de Govern ni tenir la condició de delegat o sotsdelegat en actiu.

Les candidatures, que seran tancades, hauran d’incloure candidats/tes per proveir els càrrecs de delegat i sotsdelegat i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

Les candidatures es presentaran al Registre General del Col·legi o al de la Delegació dins dels quinze dies naturals posteriors a la convocatòria i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, és a dir, fins al dimarts, 8 de febrer de 2011, inclòs aquest.

Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

La presentació de les candidatures podrà efectuar-se a la seu de la Delegació territorial del Prat de Llobregat (Plaça de l’Amistat, 1, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o al Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283 de Barcelona, planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 20 hores).

4.    Dins dels set dies naturals posteriors al de finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern proclamarà els candidats que reuneixin els requisits establerts i en motivarà les exclusions. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis del Col·legi i de la Delegació, així com a la pàgina web de la Corporació.

5.    Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern desconvocarà les eleccions i declararà electes els candidats que s’hagin proclamat.

6.     Durant el procés electoral, la Junta de Govern actuarà com a Comitè Electoral i facilitarà que les persones electores puguin conèixer, per mitjà de la pàgina web del Col·legi, totes les opcions alternatives abans d’emetre el seu vot.

7.    El dia de les votacions, la Mesa Electoral quedarà constituïda a la seu de la Delegació del Prat de Llobregat (Plaça de l’Amistat, 1) a les 10 hores del matí i es podrà dipositar el vot presencialment fins a les 14 hores, moment en què començarà l’escrutini.

8.    L’exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d’electors serà personal, secret, lliure i directe i no s’admetrà el vot per delegació. A cada persona col·legiada exercent li corresponen dos vots i a cada no exercent un vot. El vot dels advocats i advocades sense exercici compresos a l’article 4.2 dels Estatuts col·legials tindrà també doble valor.
 
Luis Antonio Sales Camprodon.
Secretari

Barcelona, 24 de gener de 2011.
 

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Secretaria de Junta de Govern
  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat