Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies

Comissió d'Advocats Sèniors: convocatòria d’eleccions parcials

05/03/2013
Comissió d'Advocats Sèniors: convocatòria d’eleccions parcials La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, reunida en sessió de 4 de març de 2013, ha convocat eleccions parcials per al dilluns 22 d’abril de 2013 a fi de proveir els càrrecs de secretari/ària i quatre vocals del Comitè Executiu de la Comissió d’Advocats Sèniors de la Corporació.

El procés electoral es regirà per l’article 7 del Reglament de la Comissió d’Advocats Sèniors, que regula l’elecció i durada dels càrrecs electes. La normativa electoral prevista als Estatuts de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona serà d’aplicació subsidiària, de conformitat amb la disposició final 2a del Reglament de la Comissió d’Advocats Sèniors, segons la qual en defecte de norma específica s’aplicaran els Estatuts generals.

Les candidatures hauran d’ésser per a secretari/ària o per a vocal i es podran presentar individualment o conjuntament en una sola llista, si bé en aquest últim supòsit les llistes seran obertes.

Seran electores i elegibles totes les persones col·legiades que figurin inscrites en la Comissió d’Advocats Sèniors en el moment de la convocatòria, excepte les sancionades no rehabilitades. Els electors podran dipositar el seu vot personalment a la seu col·legial (Carrer Mallorca, 281 i 283, Barcelona) entre les 09.00 h i les 14.00 h, en què es tancarà la urna i començarà l’escrutini.

Les candidatures podran presentar-se davant del Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, planta baixa, Barcelona) fins al 4 d’abril de 2013 per mitjà d’escrit signat personalment per tots/es els candidats/tes, amb indicació del nom i cognoms, número de col·legiació i càrrec per al qual opten. No s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

El mandat dels candidats/es electes serà de tres anys.

Des del 8 de març, el cens electoral podrà consultar-se a la Secretaria de la Comissió d’Advocats Sèniors (1a planta, Pati de Columnes, Palauet Casades, seu de l’ICAB). La inclusió o exclusió a les llistes d’electors podrà impugnar-se fins al 14 de març.

Es convoca totes les persones col·legiades inscrites en la Comissió d’Advocats Sèniors.

El secretari
Luis Antonio Sales Camprodon
Barcelona, 4 de març de 2013

Extracte del Reglament de la Comissió d'Advocats Sèniors de l'ICAB

Article 7è. Elecció i durada dels càrrecs electes

7.1 El president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària i els vocals seran elegits o elegides entre els membres de la pròpia Comissió per votació secreta, essent electors i elegibles tots els que figurin inscrits en el cens de la Comissió en el moment de la convocatòria, excepte els sancionats no rehabilitats.

7.2 Les eleccions es convocaran amb 30 dies d’anticipació al dia de la seva celebració i es podran presentar candidatures fins a 15 dies abans d’aquest dia.

7.3 Aquests càrrecs tindran una durada de tres anys, amb la possibilitat d’una única reelecció immediata per un nou mandat.

7.4 Seran causes de cessament dels càrrecs:

a) La finalització de la durada d’aquests.

b) La renúncia.

c)  L’incompliment dels deures inherents al seu càrrec.

Article 5è. Òrgans.

(...)

5.4 Vocals

Els vocals seran quatre i realitzaran funcions d’assessorament i de suport a les activitats de la Comissió.

Disposició final.

1. Totes les qüestions que sorgeixen de l’aplicació, interpretació i abast del present reglament seran sotmeses a la Junta de Govern, qui, en el termini d’un mes, en donarà resposta.

2. En defecte de norma específica s’aplicaran els Estatuts generals.
 

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Secretaria de Junta de Govern
  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat


  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Sèniors
  c/ Mallorca, 283
  08037 Barcelona, Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5178 E. seniors@icab.cat