Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Sol·licitud de Justícia Gratuïta

 • QUINS ADVOCATS O ADVOCADES FORMEN PART DEL SERVEI DEL TORN D'OFICI I ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA?

Qualsevol advocat o advocada exercent pot formar part d'aquest servei si així ho sol·licita i si compleix els següents requisits suplementaris:

- Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar

- Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol inscriure.

- Haver superat els cursos de l'Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) o curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col·legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent.

- No incórrer en causa d'incompatibilitat

- Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials

- No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar ni estar inhabilitat per a l'exercici de l'advocacia.

- No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l'exercici de l'advocacia

 • L'ADVOCAT DESIGNAT PER TORN D'OFICI TÉ DRET A COBRAR?

Sí, en els casos en què:

a) El ciutadà no hagi tramitat o obtingut el benefici de justícia gratuïta

b) La part contrària es veu obligada, per sentència judicial, a abonar les costes causades en defensa de qui va obtenir el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

c) Si dins dels tres anys següents a l'acabament del procés el beneficiari de justícia gratuïta obté millor fortuna.

d) Quan venç en el pleit el beneficiari de justícia gratuïta i obté un benefici econòmic, sempre que els honoraris no excedeixin d'una tercera part del que s'ha obtingut.

e) Quan procedeix la petició de litis expensas i aquestes han estat reconegudes en resolcuió ferma a favor de la part que litiga amb reconeixement del Dret a justícia gratuïta, fins a l'import total de la partida aprovada judicialment.

 • QUINS DRETS TINC DAVANT DE L'ADVOCAT O ADVOCADA DESIGNATS D'OFICI?

Els mateixos que davant l'advocat o advocda de lliure designació, atès que la normativa que els és d'aplicació és la mateixa. Consulti-ho a Informació general.

 • COM PUC OBTENIR ASSESSORAMENT I DESIGNACIÓ D'ADVOCAT O ADVOCADA?

Caldrà dirigir-se prèviament al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada i de caràcter presencial que té com a finalitats proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. Els ciutadans seran atesos per un advocat adscrit al servei. Per tal d'oferir una millor atenció, les consultes són presencials. Es pot obtenir dia i hora de consulta:

 1. Telefònicament: 93 422 15 45, de 9 a 14 hores
 2. Presencialment: Consultar tots els Serveis d'Orientació Jurídica oberts a l'enllaç següent.
 3. On-line: accedir a SOJ ON-LINE

Haurà vostè d’acudir al Servei d’Orientació Jurídica, sense sol·licitar dia i hora de consulta, si vostè es troba en qualsevol de les següents situacions:

 • Si ha rebut qualsevol citació judicial, notificació administrativa o requeriment.
 • Si es troba en situació de violència de gènere o dins l'àmbit familiar.
 • Si es troba en una situació en la que estigui afectat o en risc un menor d'edat.
 • Si la seva consulta està relacionada amb el Dret Laboral o de la Seguretat Social i vostè és treballador o beneficiari de la Seguretat Social.
 • QUI POT SOL.LICITAR EL RECONEIXEMENT DEL DRET A JUSTÍCIA GRATUÏTA

En termes generals, els ciutadans espanyols, els nacionals dels altres Estats Membres de la Unió Europea i els estrangers que estiguin a Espanya, les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les associacions d'utilitat pública i les fundacions inscrites en el Registre administratiu corresponent.

 • QUINS REQUISITS ECONÒMICS S’HAN DE COMPLIR?

De conformitat amb el que disposa la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, per tenir dret al reconeixement de la justícia gratuïta  es computen els ingressos econòmics, per tots els conceptes, de la unitat familiar del sol·licitant.

Pel que fa a la determinació del concepte de unitat familiar  s’estarà al que disposa la LLei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, equiparant  les parelles de fet  constituïdes  segons la normativa aplicable als conjuges no separats legalment.

Els mitjans econòmics seràn valorats individualment si s’acredita l’existència de interessos  familiars contraposats en el procediment  en el que es vol fer servir el dret a justícia gratuïta .

Quant al llindar d’ingressos econòmics per l’any 2017 aquest queda configurat segons el següent quadre:

 • LÍMITS ANY 2017 PER AL RECONEIXEMENT DEL DRET D’AJG
 

Membres unitat  familiar

CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS ART. 5

UN

DOS

TRES

QUATRE O MÉS

IPREM de 12 pagues

x 2

x 2'5

x 3

x 5

MENSUAL

Si NÒMINA = 14

922,00 €

1.152,50 €

1.383,00 €

2.305,01 €

Si NÒMINA = 12

1.075,67 €

1.344,59 €

1.613,50 €

2.689,18 €

 

DIÀRIA

SI NÒMINA= 14

30,73 €

38,41 €

46,10 €

76,83 €

SI NÒMINA= 12

35,85 €

44,82 €

53,78 €

89,64 €

Import anual

12 x2

12 x2,5

12x3

12x5

12.908,06 €

16.135,07 €

19.362,09 €

32.270,15 €

IPREM: 6.454,03€
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017

A mes dels ingressos, per tal de comprovar la insuficiència de recursos  es tindrà en compte l’existència de bens immobles  que no constitueixen l’habitatge habitual del sol·licitant, i els rendiments de capital mobiliari.

 

Tenen també dret a justícia gratuïta, per la defensa en judici, els treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social.

La llei reconeix el dret a justícia gratuïta, amb independència dels recursos econòmics,  a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme, de trata d’éssers humans  en els procediments relacionats amb la condició de víctimes, i  als menors i discapacitats psíquics víctimes d’abusos o maltractaments, i als seus hereus, en cas de mort (sempre que no sigui l’agressor) , durant el temps en que està vigent el procediment  o hi hagi sentencia condemnatòria.

Finalment, també la llei preveu el reconeixement del dret, amb independència dels recursos econòmics, a aquells que com a conseqüència d’un accident acreditin seqüeles permanents que els impedeixi la realització de la seva ocupació laboral o professió habitual i necessitin l’ajuda de tercera persona per les activitats més essencials de la vida diària, quan l’objecte del litigi sigui la reclamació de indemnització pels danys personals i morals soferts.

Documents

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Arenys de Mar - SERTRA
  c/ Auterive, s/n
  Arenys de Mar, Barcelona - España

  HORARI: De dilluns a dijous, de 10 a 13.30 hores i divendres de 10 a 12 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  Badalona - SERTRA
  C/ Prim, 40 (edifici de Jutjats de Badalona-dependències ICAB)
  Badalona, Barcelona - España

  HORARI: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores


  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Servei de tramitació de Justícia Gratuïta (SERTRA)
  Ciutat de la Justícia, Edifici D - Avda. Carrilet, 3, planta primera
  Hospitalet de Llobregat, Barcelona - España

  T. 93 432 90 09 T. 93 432 90 08 F. 93 296 62 59 E. sertra@icab.cat


  • Altres telèfons ICAB 
  Berga - SERTRA
  Programari LLiure, 5
  Berga, Barcelona - España

  HORARI: Divendres de 12.00 a 14.00 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  Cornellà de Llobregat- SERTRA
  Víctor Pradera, 13
  Cornellà de Llobregat , Barcelona - España

  HORARI: Dimarts, dijous de 10 a 14 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  El Prat de Llobregat- SERTRA
  Plaça de l'Amistat, 1
  El Prat de Llobregat , Barcelona - España

  HORARI: Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  Gavà - SERTRA
  Plaça Batiste Roca s/n
  Gavà, Barcelona - España

  HORARI: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  Igualada - SERTRA
  Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, 113
  Igualada, Barcelona - España

  HORARI: De dilluns a divendres, de 9.30 a 13 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  Sant Boi de Llobregat - SERTRA
  Carles Martí i Vila, 2-4
  Sant Boi de Llobregat , Barcelona - España

  HORARI: De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  Santa Coloma de Gramenet - SERTRA
  Passeig Salzereda, 15-18
  Santa Coloma de Gramenet, Barcelona - España

  HORARI: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  Vilafranca del Penedès - SERTRA
  Avinguda Europa, 10
  Vilafranca del Penedès , Barcelona - España

  HORARI: De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores


  • Altres telèfons ICAB 
  Vilanova i la Geltrú - SERTRA
  Ronda Ibèrica, 175
  Vilanova i la Geltrú , Barcelona - España

  HORARI: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores