Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017

03/07/2017
Entrada en vigor: 29/06/2017. Aprova els PGE per al 2017, amb el contingut que els ÉS propi a aquesta Llei: crèdits inicials i finançament dels mateixos, normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris, regulació dels aspectes de la Seguretat Social, gestió dels pressupostos docents, de la Sanitat i dels Serveis Socials; altres normes de gestió pressupostària; determinació de les despeses de personal i els règims retributius del personal al servei del sector públic; pensions públiques; operacions financeres i normes tributàries.

Modifica, entre altres lleis, la 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats; el text refós de la Llei de classes passives de l'Estat, la Llei 52/1997, de 27 de novembre, d'assistència jurídica a l'Estat i institucions públiques; el text refós de les disposicions legals vigents sobre el règim especial de la Seguretat Social del personal al servei de l'administració de justícia; el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat; la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la 16/2003, de 28 de maig de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, la 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, la 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, la general de subvencions, la general pressupostària, el del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i suspèn l'aplicació i modificació de determinats preceptes de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

També modifica la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral; la 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; i el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, entre d'altres.

Estableix limitacions en la contractació de personal de les societats mercantils públiques i les entitats públiques empresarials, de les fundacions del sector públic, dels consorcis del sector públic i de la incorporació de personal laboral al sector públic.

Preveu la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, l'oferta d'Ocupació Pública per a l'accés a les carreres judicial i fiscal (que no podrà superar el límit màxim de 100 places, que es destinaran a la substitució gradual d'ocupació temporal).

A més, determina l'interès legal del diner (al 3,00%), el de demora de la LGT (al 3,75%) i el de demora de la Llei general de subvencions (al 3,75%). També determina l'IPREM: el diari a 17,93 €, el mensual en 537,84 €, i l'anual en 6.454,03 €.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302