Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 26 al 31 d'octubre de 2017

31/10/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 26 al 31 d'octubre de 2017

Dret administratiu

DECRET LLEI 6/2017, de 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya. DOGC núm. 7482  26/10/2017

DECRET 157/2017, de 24 d'octubre, de derogació del Decret 190/2001, de 10 de juliol, pel qual es regula el procediment de recaptació per via de constrenyiment de les sancions de multes imposades pel Servei Català de Trànsit. DOGC núm. 7482  26/10/2017

DECRET 163/2017, de 24 d'octubre, de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de l'Observatori dels Drets de la Infància. DOGC núm. 7482  26/10/2017

Orden ETU/1036/2017, de 27 de octubre, por la que se establecen la disponibilidad y los servicios mínimos de determinadas instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, de manera que quede garantizado el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, ante la huelga general convocada en la Comunidad Autónoma de Cataluña prevista entre las 00:00 horas del día 30 de octubre de 2017 y las 24:00 horas del día 9 de noviembre de 2017. BOE núm. 261  28/10/2017

Orden ETU/1037/2017, de 27 de octubre, por la que se establecen los servicios mínimos del sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista entre las 00:00 horas del día 30 de octubre de 2017 y las 24:00 horas del día 9 de noviembre de 2017 en la Comunidad Autónoma de Cataluña. BOE núm. 261  28/10/2017

RESOLUCIÓ INT/2525/2017, de 26 d'octubre, per la qual es determina el percentatge del personal adscrit als serveis de seguretat privada declarats essencials, durant el desenvolupament de la vaga general convocada per als dies 30 d'octubre a 9 de novembre de 2017. DOGC núm. 7484  30/10/2017

Dret civil i mercantil

Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. BOE núm. 258  26/11/2017

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4751-2017, contra diversos preceptos de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña. BOE núm. 258  26/10/2017

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. BOE núm. 258  26/10/2017

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4814-2017, contra la Ley 21/2017, de 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social. BOE núm. 258  26/10/2017

Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución. BOE núm. 261  28/10/2017

Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución. BOE núm. 261  28/10/2017

Orden INT/1038/2017, de 28 de octubre, por la que se dispone el cese de don Josep Lluís Trapero Álvarez en la plaza de la categoría de Mayor de la Escala Superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, para la que fue nombrado por Resolución INT/774/2017, de 11 de abril. BOE núm. 262  28/10/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4751-2017, contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. DOGC núm. 7485  31/10/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4752-2017, contra diversos preceptes de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. DOGC núm. 7485  31/10/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4814-2017, contra la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social. DOGC núm. 7485  31/10/2017

Dret laboral

Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. BOE núm. 258  26/10/2017

RESOLUCIÓ TSF/2487/2017, de 20 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de torrefactors de cafè i succedanis de Catalunya (codi de conveni núm. 79001945012002). DOGC núm. 3487  26/10/2017

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Orden de 26 de octubre de 2017, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña, firmada por la Consejera competente, por la que se garantizan los servicios esenciales que se deben prestar en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante la convocatoria de huelga general convocada desde el día 30 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2017. BOE núm. 262  28/10/2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat