Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de Llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

23/10/2017
Aquesta proposició de Llei es troba en tràmit en el Parlament, havent superat el tràmit de presa en consideració. Entrada en vigor: l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Es suprimeix el consell comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

La distribució de les competències, activitats i serveis pròpies d’aquest consell comarcal, i de les seves entitats vinculades o dependents, es realitzarà per Decret del Govern de la Generalitat entre els ajuntaments dels municipis de la comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, altres consells comarcals o la pròpia Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris de racionalització, simplificació, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, garantint el correcte funcionament dels serveis i activitats comarcals.

A aquests efectes, es preveu que el Departament competent en matèria d’administració local, en el termini de 6 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elaborar una proposta de distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels que actualment sigui titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats vinculades o dependents. En aquesta proposta s’ha de definir el calendari i mecanisme de materialització dels traspassos en favor de l’entitat que en cada cas es determini, identificant els drets, obligacions, béns i personal que en resultin afectats i els contractes, convenis o altres mecanismes de participació institucional en els que s’hagin de subrogar els ens receptors, garantint en tot cas els drets i condicions de treball dels treballadors comarcals i el manteniment sense interrupció dels serveis, programes i activitats actualment en funcionament. La proposta de distribució, abans de la seva aprovació, s’ha de sotmetre a audiència de les entitats locals i supramunicipals afectades, i a dictamen del Consell de Governs Locals.

La distribució assenyalada ha d’incloure els criteris de participació a favor dels consells comarcals o de les entitats que gestionin les competències comarcals en el percentatge que s’estableixi en el Fons de cooperació local de Catalunya a favor de l’extint consell comarcal.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302