Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Novetats Jurídiques / Jurisprudència

REIAL DECRET LLEI 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social

14/08/2017
Entrada en vigor: 19.03.2017
REIAL DECRET LLEI 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social

S'amplia fins al 2020, la moratòria de les execucions hipotecàries que afecten els col·lectius vulnerables que preveu la Llei 1/2013, que finalitzava el present any. S'inclouen nous supòsits d'especial vulnerabilitat per acollir tant al Codi de Bones Pràctiques, com a la suspensió de llançaments:

La unitat familiar de la qual formi part un menor d'edat, en comptes de menor de tres anys, com fins ara; la unitat familiar monoparental amb fills a càrrec, en comptes de amb dos fills a càrrec, com fins ara; la unitat familiar amb la qual convisquin una o més persones que estiguin unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per parentiu fins al 3r grau de consanguinitat o afinitat, i que es trobin en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapaciti acreditadament de forma temporal o permanent per realitzar una activitat laboral. Aquest requisit ja s'aplica en la suspensió de llançaments i s'estén al Codi de Bones Pràctiques; la unitat familiar en què hi hagi una víctima de violència de gènere, criteri que s'estén al Codi de Bones Pràctiques i es manté en la suspensió de llançaments; i, a la suspensió de llançaments s'amplia el supòsit de situació d'atur, en eliminar el requisit d'haver esgotat les prestacions per desocupació.

S'introdueix en el Codi de Bones Pràctiques l'opció de lloguer de l'habitatge habitual executat. Durant el termini de vigència de la suspensió de llançaments, el deutor hipotecari executat situat al llindar d'exclusió podrà sol·licitar i obtenir del creditor executant de l'habitatge, el lloguer de la mateixa en condicions favorables. La petició de lloguer s'ha de fer en el termini de 6 mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta disposició. S'estableix que el preu màxim anual del lloguer serà el 3% del valor de l'habitatge en el moment de l'aprovació de la rematada determinat segons taxació. L'arrendament tindrà durada anual prorrogable per a l’arrendatari fins a 5 anys, prorrogable anualment fins a altres 5 de mutu acord entre les parts, entre l'executat i l'adjudicatari.

Les entitats adherides al Codi de Bones Pràctiques es consideraran adherides a la seva nova redacció, llevat que en el termini d'un mes comuniquin la seva voluntat en contrari.

Es preveu que el Govern, en el termini de 8 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei, haurà de proposar mesures per facilitar la recuperació de la propietat de l'habitatge habitual pels deutors hipotecaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2013, quan aquella hagués estat objecte d'un procediment d'execució hipotecària. Aquestes mesures tindran en compte l'aplicació de descomptes en funció de les quantitats satisfetes per l'executat, així com altres factors que garanteixin un preu equitatiu.

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2985

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302