Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 12 al 18 d'octubre de 2017

18/10/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 12 al 18 d'octubre de 2017

Dret administratiu

Real Decreto 904/2017, de 13 de octubre, por el que se modifican las normas de indemnizaciones y subvenciones estatales en materia de sanidad animal en los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. BOE núm. 248  14/10/2017

Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. BOE núm. 248  14/10/2017

Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales. BOE núm. 249  16/10/2017

Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos. BOE núm. 251  18/10/2017

RESOLUCIÓ INT/2404/2017, d'11 d'octubre, per la qual es determina el percentatge del personal adscrit als serveis de seguretat privada declarats essencials, durant el desenvolupament de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubre de 2017. DOGC núm. 7476  18/10/2017

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2557-2017, contra el artículo 3 por el que se da nueva redacción a los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa), y a los arts. 621-56 y 621-57 (contrato de permuta) del libro sexto del Código civil de Cataluña; artículo 4, por el que se da nueva redacción a los arts. 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña; contra el artículo 9, en tanto que introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto del Código civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. BOE núm. 249  16/10/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2557-2017, contra l'article 3 pel qual es dona una nova redacció als articles 621-1 a 621-54 (contracte de compravenda), i als articles 621-56 i 621-57 (contracte de permuta) del llibre sisè del Codi civil de Catalunya; article 4, pel qual es dona una nova redacció als articles 622-21 a 622-42 del Codi civil de Catalunya; contra l'article 9, en tant que introdueix una disposició transitòria primera en el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. DOGC núm. 7476  18/10/2017

Dret laboral

RESOLUCIÓ TSF/2347/2017, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000085011993). DOGC núm. 7474  16/10/2017

ORDRE TSF/233/2017, d'11 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d'octubre de 2017. DOGC núm. 7475  17/10/2017

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo estatal del corcho. BOE núm. 251  18/10/2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat