Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de Llei de modificació de l'article 42.1 de l'Estatut dels Treballadors per a garantir la igualtat en les condicions laborals dels treballadors subcontractats

30/10/2017
Aquesta proposició de Llei es troba en tràmit al Congrés dels Diputats, havent superat el tràmit de presa en consideració.

Entrada en vigor: no hi ha cap previsió específica. Entraria en vigor als 20 dies de la seva publicació al BOE.

S'afegeixen dos nous paràgrafs a l'apartat 1 de l'article 42 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, amb la redacció següent:

Per a la proposició de llei s'entén que l'objecte de contractació o subcontractació ha de suposar l’execució d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat de l'empresari contractant quan es correspongui amb totes o alguna de les activitats principals o nuclears del mateix i suposi, per part del contractista o subcontractista, l'aportació de mà d'obra que desenvolupa funcions professionals que tenen relació directa amb les activitats principals o nuclears.

En aquests casos, es preveu que les empreses contractistes i subcontractistes hauran de garantir als treballadors afectats per la contracta o subcontracta, durant el temps en què prestin serveis adscrits a aquesta, les condicions laborals i d'ocupació essencials previstes en el conveni col·lectiu que sigui aplicable a l'empresa principal o, si s'escau, les que tindrien si fossin treballadors contractats directament per l'esmentat empresari principal.

A aquests efectes es consideren condicions laborals i d'ocupació essencials les referides a remuneració i quantia salarial, condicions de contractació, temps de treball i descans, igualtat, protecció de la maternitat, lactància i paternitat i enfront de riscos laborals.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302