Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE de 9 de novembre de 2017)

20/11/2017
Entrada en vigor: 09/03/2018. No obstant això, entraran en vigor el 09/09/2018: les especialitats de la tramitació del procediment obert simplificat en els contractes d'obres, subministrament i serveis (art. 159.4 a); i, en els Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, els requisits que ha de reunir la consideració de mitjà propi personificat respecte d'una única entitat concreta del sector públic aquelles persones jurídiques, de dret públic o de dret privat (art. 32.2 d).

D'altra banda, la regulació de tots els òrgans consultius (arts. 328-334) entra en vigor el 10/11/2017. La previsió que la mesa de contractació, o si no, l'òrgan de contractació que tingués indicis fundats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació (art. 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la competència) donarà trasllat amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte a la CNMC o, si s'escau, a l'autoritat de competència autonòmica corresponent, a l'efecte que a través d'un procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells, tenint -aquest trasllat- efectes suspensius en el procediment de contractació, entrarà en vigor en el moment en què ho faci el reglament per al desenvolupament d'aquest procediment.

Deroga el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.

S'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió i la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Aquesta Llei té per objecte regular la contractació del sector públic i el règim jurídic aplicable als efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. S'estructura en un títol preliminar (“Disposicions generals”) i 4 llibres, relatius a la configuració general de la contractació del sector públic i els elements estructurals dels contractes (Llibre I), la preparació dels contractes administratius, la selecció del contractista i l'adjudicació d'aquests contractes, així com els efectes, compliment i extinció d'aquests contractes (Llibre II), els contractes d'altres ens del sector públic (Llibre III), i, finalment, l'organització administrativa per la gestió de la contractació (Llibre IV). Deroga el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre)

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302