Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC del 3 d’agost de 2017)

22/09/2017
Entrada en vigor: 04/08/2017

Es deroguen, entre d’altres, el D. Legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, del 18 de febrer, i la Llei 23/1991, del 29 de novembre, la Llei 1/1983, del 18 de febrer, de regulació administrativa de determinades estructures comercials i vendes especials; la Llei 23/1991, del 29 de novembre, de comerç interior; la Llei 1/1990, del 8 de gener, de disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i usuaris; la Llei 8/1994, del 25 de maig, d'activitats firals; la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'horaris comercials; la Llei 17/2005, del 27 de desembre, de modificació de l’anterior; la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció; i l'article 23 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

Aquesta llei s'estructura en 11 títols, inclòs el títol preliminar, 85 articles, 5 D. Addicionals, 2 D. Transitòries, 1 D. Derogatòria i 7 D. Finals.

El títol preliminar preveu els principis rectors, la finalitat, l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la Llei, i defineix els termes apareixen en l’articulat. El títol primer regula les condicions i les modalitats de l'activitat comercial i de la prestació de serveis. En el títol segon es regulen les activitats de promoció, que es divideixen per la finalitat que tenen en extintives d'existències o incentivadores per a la promoció de determinats productes o establiments en el conjunt. El títol tercer sistematitza les restriccions a l'activitat comercial i de la prestació de serveis i es detallen les activitats no permeses i les conductes que poden atemptar contra la lliure i lleial competència. El títol quart regula els horaris comercials. El títol cinquè aborda les activitats firals. El títol sisè estableix els criteris de promoció i protecció de l'artesania. El títol setè preveu els instruments de col·laboració entre els diferents nivells de l'Administració pública, i entre aquests i les entitats que representen els sectors professionals de la distribució comercial. El títol vuitè es dedica a les polítiques de foment de la competitivitat del comerç urbà. El títol novè es determina quins són els òrgans als quals correspon intervenir en la supervisió del compliment dels preceptes continguts en aquesta llei, i el marc jurídic en què s'ha de desenvolupar l'exercici de les competències del personal inspector competent en matèria de comerç. Per últim, el títol desè detalla les infraccions, sancions i mesures accessòries aplicables. També es fa referència a les administracions públiques que poden exercir la potestat sancionadora, i les disposicions a les quals s'ha d'ajustar el procediment administratiu corresponent.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302