Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret-Llei 8/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el règim dels treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies donant compliment a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'11 de desembre de 2014, recaiguda en l'Assumpte C-576/13 (procediment d'infracció 2009/4052). BOE del 13 de maig de 2017

29/05/2017
Entrada en vigor: 14/05/2017. L’apartat 4 de la D. Transitòria primera entrarà en vigor quan la Comissió Europea declari expressament la compatibilitat amb el règim d’ajudes d’Estat. Aquesta disposició preveu l’assumpció per part de les diverses Autoritats portuàries del 100% de les indemnitzacions que corresponguin per raó de l’extinció de contractes laborals.

Es deroguen expressament, entre d’altres, els arts. 82.2.d), 98.1.l), 117.1.n), 130.3.c), incís final, 130.5, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 245.6, D. Addicional vuitena, novena, dinovena, trenta-unena, l’apartat 2.b) de la D. Transitòria segona i de la cinquena del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la  Marina Mercant, aprovat pel R. Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre; així com l’article 2.1.h) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel R. Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Es modifiquen els paràgrafs n) de l’apartat 4 de l’art. 113, el i) de l’apartat 3 de l’art. 130, l’apartat 1 de l’art. 133 i el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’art. 307 del text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la  Marina Mercant, aprovat pel R. Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

Aquest R. Decret-Llei pretén donar compliment a la STJUE d’11 de desembre de 2014, dictada en l’assumpte C-576/13, establint el règim dels treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies. A tal efecte declara que la contractació de treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies és lliure, previ compliment dels requisits establerts que garanteixin la professionalitat dels treballadors portuaris, tot establint els requisits de capacitació dels treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies i fent previsió de la creació de Centres portuaris d'ocupació.

A més preveu un període transitori d'adaptació de tres anys a comptar des de l'entrada en vigor per a les actuals Societats Anònimes de Gestió d'Estibadors Portuaris (SAGEP), regulant la utilització del personal de la SAGEP durant aquest període transitori d'adaptació.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302