Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial (BOE de 28 d’abril de 2015)

18/07/2016
Entrada en vigor: 29/04/205. El que disposen els articles 1 a 5 entra en vigor als 3 mesos de la publicació pel Banc d'Espanya del model-plantilla de la Informació Financera-PIME i de l'informe estandarditzat d'avaluació de la qualitat creditícia de la pime als quals es refereix l'article 2.3 i l'apartat 2 de la disposició final dotzena.

Entre d'altres, deroga la Llei 211/1964, de 24 de desembre, sobre regulació de l'emissió per societats que no hagin adoptat la forma d'anònimes, associacions o altres persones jurídiques i la constitució del Sindicat d'Obligacionistes; determinats aspectes de la Llei 19/1992, de 7 de juliol, sobre règim de societats i fons d'inversió immobiliària i sobre fons de titulització hipotecària; l'article 16 del Reial decret llei 3/1993; l'article 97 de la Llei 62/2003; l'article 27 del Reial decret llei 6/2010; i els articles 402, 408 i 410 del text refós de la Llei de societats de capital.

Modifica la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal; la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer; a Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva; la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades; la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis; la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva; la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats; la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari; la Llei 16/2014, de 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors; la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit; la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors; i la Llei 1/1994, d'11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca; la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives; el text refós de la Llei de societats de capital.

Aquesta llei estableix millores del finançament bancari a les petites i mitjanes empreses (en supòsits de cancel·lació o reducció del flux de finançament); i regula el règim jurídic de les societats de garantia recíproca i de les societats de refiançament. Modifica el règim jurídic dels establiments financers de crèdit, el de de les titulitzacions, societats gestores de fons de titulització, i l'accés i funcionament dels mercats de capitals.

Estableix el règim jurídic de les plataformes de finançament participatiu

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302