Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat econòmico-financera dels partits polítics, per la qual es modifiquen la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics i la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes (BOE de 31 de març de 2015)

04/07/2016
Entrada en vigor: 01/04/2015. La nova redacció de l’art. 14 de la LO 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics entra en vigor el dia 01/01/2016.

Addiciona un apartat 6 a l'article 90 de la Llei Orgànica 1/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i un nou apartat 3 a l'article 9 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, per atribuir als jutjats centrals del Contenciós Administratiu el coneixement del procediment previst en l'article 12 bis de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics (Declaració judicial d'extinció d'un partit polític). A més, introdueix en aquesta mateixa llei el nou procediment per a la declaració judicial d'extinció de partits polítics.

Modifica la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (lletres a) i b) de l'apartat dos de l'article 2; addiciona quatre nous apartats a l'article 3; modifica els articles 4; 5; 7; 8; 9. Un; 13; Títol IV (articles 14 i 14 bis); 16, addiciona un nou article 16 bis; modifica l'article 17; addiciona un nou article 17 bis; modifica l'article 18 i la disposició addicional setena; addiciona noves D. addicionals tretzena, catorzena, quinzena, setzena; i modifica la disposició final segona).

També modifica la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics (apartat 1 de l'article 1; article 3; apartat 4 de l'article 4; article 6; apartat 1 de l'article 7; article 8; apartat 3 de l'article 9; afegeix un nou article 9 bis; modifica l'apartat 1 de l'article 10; addiciona un nou article 12 bis; modifica l'apartat 1; addiciona un nou apartat 3 a l'article 13; afegeix una nova D.addicional quarta; i modifica la D. derogatòria única).

Així mateix modifica la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes (afegeix un paràgraf a l'apartat u de l'article primer; modifica l'article tercer, inclou un nou apartat tres a l'article quart; modifica l'article setè; l'apartat u de l'article novè; i l'article vint-i-ú).

També modifica l'article 13 de la Llei Orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular; els articles 59; 134,2; 153,3; 175,3 a); 193,3 a); 227,3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General; i, per últim, modifica l'article 13,2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Deroga la D. addicional vuitena de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament de partits polítics.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302