Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Vilanova i la Geltrú

Convocatòria d'eleccions a la Delegació de Vilanova i la Geltrú

04/05/2016
Consulteu acord.

1. De conformitat amb les previsions de l’article 4 i 7 del Reglament de Règim Interior de les Delegacions del Col·legi i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió ordinària de 3 de maig de 2016, ha acordat convocar eleccions per al dijous 30 de juny de 2016 per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial de Vilanova i La Geltrú.

2. Seran electores totes les persones col·legiades exercents amb domicili professional i no exercents amb domicili de residència en la demarcació de la Delegació territorial de Vilanova i La Geltrú, en la data de la convocatòria electoral.

El cens electoral podrà consultar-se a la seu de la Delegació territorial de Vilanova i La Geltrú (Ronda Ibèrica, 175, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) fins a 5 dies naturals abans de la celebració de les eleccions, per tal que es pugui sol·licitar la rectificació d’errors.

3.    Podran ser candidates les persones col·legiades exercents que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions col·legials.
b) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any amb un domicili professional en la demarcació de la Delegació territorial de Vilanova i La Geltrú.
c) No estar inhabilitades.

Les candidatures, que seran tancades, hauran d’incloure candidats/tes per proveir els càrrecs de delegat i sotsdelegat.

Les candidatures es presentaran al Registre General del Col·legi o al de la Delegació fins a deu dies naturals abans de la celebració i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, és a dir, fins al dijous, 26 de maig de 2016, inclòs aquest.

Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

La presentació de les candidatures podrà efectuar-se a la seu de la Delegació territorial de Vilanova i La Geltrú (Ronda Ibèrica, 175, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o al Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283 de Barcelona, planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 20 hores).

4. Dins dels set dies naturals posteriors al de finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern proclamarà els candidats que reuneixin els requisits establerts i en motivarà les exclusions. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis del Col·legi i de la Delegació, així com a la pàgina web de la Corporació.

5. Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern desconvocarà les eleccions i nomenarà directament els candidats que s’hagin proclamat.

6. La Mesa Electoral, estarà integrada pel Diputat de la Junta de Govern responsable de les Delegacions, que actuarà com a President, i per un membre del personal administratiu del Col·legi que actuarà com a Secretari. El dia de les votacions, la Mesa Electoral quedarà constituïda a la seu de la Delegació de Vilanova i La Geltrú (Ronda Ibèrica, 175) a les 10 hores del matí i es podrà dipositar el vot presencialment fins a les 14 hores, moment en què començarà l’escrutini.

8. L’exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d’electors serà personal, secret, lliure i directe i no s’admetrà el vot per delegació. A cada persona col·legiada exercent li corresponen dos vots i a cada no exercent un vot.

Barcelona, 3 de maig de 2016

Rafael Espino i Rierola
Secretari

Contactes