Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica de l'11 al 17 de febrer del 2016

17/02/2016
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica de l'11 al 17 de febrer del 2016

Notícies relacionades

Dret administratiu

DECRET 173/2016, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOSC 2008-2012, establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012. DOGC núm. 7057  11/02/2016

DECRET 174/2016, de 9 de febrer, pel qual es prorroga el termini que estableix la disposició addicional segona del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). DOGC núm. 7057  11/02/2016

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. BOE núm. 38  13/02/2016

RESOLUCIÓ 8/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària. DOGC núm. 7058  15/02/2016

RESOLUCIÓ 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016. DOGC núm. 7058  15/02/2016

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio, y frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial. BOE núm. 41  17/02/2016

Dret civil i mercantil

Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de auditores, su inscripción en el Registro Mercantil y otras materias relacionadas. BOE núm. 39  15/02/2016

Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios. BOE núm. 40  16/02/2016

Dret constitucional

QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6599-2015, en relació amb l'article 21.3.a) del Decret llei de Catalunya 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, pel que fa a l'inici del còmput del termini per resoldre les sol·licituds de llicència, per possible vulneració de l'article 149.1.18 de la CE. DOGC núm. 7048  29/01/2016

Dret internacional

Real Decreto 14/2016, de 15 de enero, por el que se crea la Consejería de Turismo de la Misión Diplomática Permanente de España en los Emiratos Árabes Unidos. BOE núm. 24  28/01/2016

Denuncia del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 30 de septiembre de 1998. BOE núm. 41  17/02/2016

Corrección de errores de la Resolución de 27 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, sobre las Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre de 1989. BOE núm. 41  17/02/2016

Dret laboral

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE núm. 36  11/02/2016

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. BOE núm. 36  11/02/2016

ORDRE TSF/10/2016, de 27 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que realitza l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. DOGC núm. 7050  02/02/2016

ORDRE TSF/11/2016, de 28 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que efectua l'empresa Transports de Barcelona, SA. DOGC núm. 7051  03/02/2015

Dret processal

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban los modelos normalizados previstos en las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción Voluntaria. BOE núm. 24  28/01/2016

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat