Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE del 22 de setembre de 2015)

17/05/2016
Entrada en vigor: 12/10/2015. Les infraccions administratives de contraban i la regulació de les sancions corresponents (que es modifiquen en els articles 11 i 12 de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de Repressió del Contraban) entren en vigor el 22/12/2015. Les modificacions de l’art. 29 (desenvolupament reglamentari d’obligacions tributàries formals que s’hagin de fer per mitjans telemàtics) i l’art. 200 de la Llei General Tributària (regulació de la infracció tributària per incomplir obligacions comptables i registrals) entren en vigor el dia 01/01/2017.

Preveu diverses normes transitòries d’interès en les inspeccions, comprovacions i altres actuacions de l’Administració Tributària endegades amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

Modifica la LECrim, establint especialitats en la tramitació de procediments penals per delictes contra la Hisenda Pública. Modifica la Llei de repressió del Contraban i també la LJCA (respecte l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa en el cas de delictes contra la Hisenda Pública i quan el recurs contenciós-administratiu tingui per objecte un acte administratiu que, respecte un deute duaner, estigui vinculat a una decisió adoptada per les institucions de la Unió Europea). També modifica la Llei de l’impost de societats.

Cal remarcar algunes reformes importants que s’introdueixen en la Llei, com ara la facultat de la DG de Tributs per dictar disposicions interpretatives, la modificació del règim anomenat com a “conflicte en l’aplicació de la norma”; la distinció en matèria de terminis de prescripció, entre l’anomenat “dret a comprovar” i el “dret a liquidar” de l’Administració tributària. També es preveu la publicació periòdica de llistats de deutors tributaris.

Per altra banda,  es modifiquen els terminis del procediment inspector, ampliant els terminis màxims (dels 18 mesos amb caràcter general, fins als 27 mesos, en casos especials). També es modifica el règim jurídic de les reclamacions econòmic-administratives, la seva tramitació i recursos. A més, es modifica el dret sancionador tributari, incrementant el nombre d’infraccions i ampliant també l’agreujament de les sancions i s’incorpora un títol específic, regulador de les actuacions i procediments d’aplicació dels tributs en casos de delicte contra la Hisenda Pública.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302