Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (BOE de 15 de juliol de 2015)

21/03/2016
Entrada en vigor: 01/01/2016, tret de les modificacions al Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, que entren en vigor l'1/07/2016.

Deroga alguns articles de la Llei 50/1980, de contracte d'assegurança; el Reglament de Funcionament i altres disposicions relatives a la Comissió Liquidadora d'Entitats Asseguradores i -en el que encara estigués en vigor- el Reglament del Consorci de Compensació d'Assegurances i el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades (determinats aspectes relatius a les mútues, mutualitats de previsió social i cooperatives d'assegurances continuen en vigor).

Modifica la Llei del contracte d'assegurança, la Llei d'ordenació de l'edificació, el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, la Llei concursal, el text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'assegurances, el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, la Llei de mediació d'assegurances i reassegurances privades, la Llei de l'IRPF i de modificació parcial de les lleis de dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni i la Llei de l'Impost sobre Societats, entre d'altres.

Regula l'activitat asseguradora i reasseguradora privada a Espanya: accés, exercici i el règim de solvència, sanejament i liquidació de les asseguradores i reasseguradores. Incorpora les previsions de la Directiva “Solvència II”, sobre exigències en matèria de govern de les entitats asseguradores. En  matèria de liquidació d'asseguradores les normes són imperatives i s'estableix el concepte de creditor per contracte d'assegurança amb privilegi especial, reconeixent als mutualistes i cooperativistes els mateixos drets que als socis de les societats de capital, especialment el dret d'informació i participació en el patrimoni resultant de la liquidació.

En l’àmbit de la Llei del contracte d'assegurances, s'estableix que en les assegurances de persones el prenedor o l'assegurat no tenen obligació de comunicar la variació de les circumstàncies relatives a l'estat de salut de l'assegurat, que en cap cas es consideraran agreujament del risc. També es determina que les parts es puguin oposar a la pròrroga del contracte d'assegurança mitjançant una notificació escrita a l'altra part, efectuada amb un termini de, almenys, un mes d'antelació a la conclusió del període de l'assegurança en curs quan qui s'oposi a la pròrroga sigui prenedor, i de dos mesos quan sigui l'assegurador (abans el període era, en tot cas, de dos mesos).

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302