Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts (BOE del 21 de juliol de 2015)

31/03/2016
Entrada en vigor: 21/09/2015. Deroga la Disposició addicional 1a de la Llei 11/2005, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei 10/2001, de 5 de juliol de 2001, del Pla Hidrològic Nacional. Modifica diverses Lleis: la del Pla Hidrològic Nacional; la Llei de sanitat animal en matèria d'actuacions sanitàries en espècies cinegètiques, la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei de residus i sòls contaminats; la Llei de règim econòmic de l'explotació de l'aqüeducte Tajo-Segura. Manté la vigència del Reial Decret que va aprovar les normes reguladores del transvasament per l'aqüeducte Tajo-Segura, sense perjudici del que s'estableix en la Disposició addicional cinquena d'aquesta llei sobre les regles d'explotació del transvasament Tajo-Segura.

Determina que els terrenys agropecuaris que es dediquin temporalment a cultius d'espècies forestals estaran sotmesos a aquesta llei de muntanyes durant aquest període, amb totes les característiques de les muntanyes, fins que acabi el torn d'aprofitament prèviament establert, en el qual poden recuperar la seva condició anterior de terrenys dedicats a l'agricultura o la ramaderia.

Estableix la competència de l'Administració General de l'Estat derivada del Reglament (CE) núm 2173/2005 del Consell, de 20 de desembre de 2005, relatiu a l'establiment d'un sistema de llicències FLEGT (Aplicació de la legislació forestal, governança i comerç ) aplicable a les importacions de fusta a la Comunitat Europea. Estableix una classificació de les muntanyes segons la seva titularitat i per la seva afecció a un interès general, que és el factor que determina les característiques de la gestió de què han de ser objecte. Amplia diversos aspectes referents, d'una banda, a l'ús de muntanyes públiques, que quan és privatiu se sotmet amb caràcter general al règim de concessió administrativa, o que pot ser públic i, per tant, lliure, però sotmès a l'instrument de gestió que sigui aplicable. Defineix Camí Natural. Crea el Registre Nacional de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals. Modifica el règim d'infraccions i sancions que preveu la Llei 43/2003.

Canvia la denominació del Cos d'Enginyers Agrònoms i del Cos d'Enginyers de Forests que passen a denominar-se cos d'Enginyers Agrònoms de l'Estat i Cos d'Enginyers de Forests de l'Estat.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302