Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 45/2015, de 14 d‘octubre, de Voluntariat (BOE del 15 d’octubre de 2015)

22/02/2016
Entrada en vigor: 16/10/2015. Deroga la Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat. Modifica l’art 31.4 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut en allò que és concernent a la homogeneïtat de barems de mèrits en les proves selectives d’accés a nomenaments de personal estatutari.

Aquesta Llei s'aplica sens perjudici de les competències atribuïdes a les Comunitats Autònomes en matèria de voluntariat pels seus Estatuts d'Autonomia així com també en la seva legislació específica. Serà d’aplicació als voluntaris, destinataris i entitats de voluntariat que participin, se’n beneficiïn o portin a terme programes de voluntariat d’àmbit estatal  o supra-autonòmic, i en aquells programes en què l’Estat ostenti competències, sens perjudici de les atribuïdes a les Comunitats autònomes en matèria de voluntariat i en la seva legislació específica.

La Llei regula la promoció de la participació solidària de la ciutadania en actuacions de voluntariat realitzades a través d'entitats de voluntariat, dins i fora del territori de l'Estat i d'acord amb els valors i principis del voluntariat; fixa els requisits que han de reunir els voluntaris i el règim jurídic de les seves relacions amb les entitats de voluntariat i amb les persones destinatàries de les actuacions de voluntariat; descriu la cooperació que, en l'àmbit de les seves respectives competències, poden dur a terme les administracions públiques, dins el marc de la Constitució i dels estatuts d'autonomia en matèria de voluntariat i determinar les funcions de l'Administració General de l'Estat en l'àmbit de les seves competències en matèria de voluntariat.

Regula també la participació de personal del Sistema Nacional de Salut en emergències humanitàries.

La realització d'activitats de voluntariat en l'àmbit de la protecció civil es regularà per la seva normativa específica, aplicant-se la present Llei amb caràcter supletori.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302