Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE del 31 d’octubre de 2015)

31/03/2016
Entrada en vigor: 02/01/2016. El complement per maternitat per prestació demogràfica a la Seguretat Social que regula l'article 60 del text refós serà d'aplicació, quan concorrin les circumstàncies previstes en el mateix, a les pensions contributives que es causin a partir de l'1 de gener de 2016. El factor de sostenibilitat que regula l'article 211 del text refós, únicament s'aplicarà a les pensions de jubilació del sistema de la Seguretat Social que es causin a partir de l'1 gener 2019.

Estableix un text refós de 373 articles, 26 D.Addicionals, 29 D. Transitòries i 8 D.Finals. Deroga disposicions de lleis de mesures fiscals, administratives i d'ordre social dels anys 1994, 1996, 1997, 1998 i 1999; la D.Addicional 15a de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades; la D.Addicional sisena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat; els art. 4, D.Addicional 2a i D.Transitòria 2a de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilitat; la D.Addicional 58ª de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006; l'art. 2 de la Llei 37/2006, de 7 de desembre, relativa a la inclusió en el Règim General de la Seguretat Social i a l'extensió de la protecció per desocupació a determinats càrrecs públics i sindicals; les D.Addicionals 5a, 9a, 14a i 27a de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social; la D.Addicional 15a de la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l'ocupació i la protecció de les persones desocupades; la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms; el capítol I i les D. Addicionals 1a a 3a de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social; l'art. 20 del R.D.-Llei 13/2010; l'art. 5 de l'R.D-Llei 5/2011; la D.Addicional vuitena del R.D-Llei 20/2012; la D.Addicional segona del R.Decret-Llei 29/2012; el capítol I i la D.Addicional 1a del R.D-Llei 5/2013; i la D.Addicional segona del R.D-Llei 16/2013.

Modifica diverses disposicions de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social i l'article 66 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302