Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària (DOGC del 31 de desembre de 2015)

29/03/2016
Entrada en vigor: 01/01/2016. Modifica el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, per tal d’adequar les atribucions i competències de l'Institut Català de Finances a la normativa emanada dels òrgans reguladors en matèria d'entitats de crèdits. Manté la vigència, durant el període de pròrroga pressupostària, de les disposicions addicionals vuitena i novena de la Llei 2/2015, de l'11 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, relatives a determinades mesures en matèria de personal, en relació a la vida laboral i processos selectius inajornables.

Aquest Decret Llei autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2016, perquè faci ús d'operacions d'endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l'autoritzat per la llei esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d'endeutament que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària.

En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d'endeutament per l'import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l'exercici 2016, de manera que no s'incrementi el saldo viu de l'endeutament a 31 de desembre de 2015.

Excepcionalment, i amb l'autorització prèvia del Govern, aquestes entitats poden augmentar aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, exclusivament, en els imports necessaris per fer front a quotes que vencin d'operacions de finançament específiques d'inversions en infraestructures públiques, les quals hagin estat previstes en plans econòmics i financers que hagin tingut l'aprovació del Govern.

En els mateixos termes, es pot atorgar l'aval de la Generalitat a aquestes entitats, en els casos previstos en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302