Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionals i nuls diversos imports de les taxes judicials

29/07/2016
Tot i que el TC admet la possibilitat d'establir taxes judicials, declara inconstitucional i nul·la la quota tributària fixa de la taxa judicial estatal exigible per a l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós-administratiu i social en determinades actuacions processals. Així mateix declara inconstitucional i nul·la la quota variable d'aquesta taxa en tots els casos. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) es congratula de la sentència, malgrat que no reconegui la devolució de les taxes pagades i declarades inconstitucionals.
El Tribunal Constitucional declara inconstitucionals i nuls diversos imports de les taxes judicials

El Tribunal Constitucional ha fet pública el divendres 29 de juliol la sentència del 21 de juliol relativa a la Llei 10/2012 de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forense.

Aquesta sentència estima parcialment el recurs que en el seu dia va formular el Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats.

La sentència declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte en determinats aspectes (bàsicament perquè la Llei sotmetia inicialment al pagament de la taxa a les persones físiques, circumstància que ja no es dóna des que es va modificar la Llei 10/2012, de 20 de novembre pel R. Decret Llei 3/2013)

Els aspectes més fonamentals de la sentència són aquells en què declara inconstitucional i nul·la la quota fixa de la taxa (art. 7, apartat 1, de la Llei),

· en l'ordre jurisdiccional civil:

per interposar el recurs d'apel·lació (per import de 800 €)

per interposar el recurs de cassació i l'extraordinari per infracció processal (per import de 1.200 €)

· en l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu:

per interposar el recurs contenciós-administratiu abreujat (per import de 200 €)

per interposar el recurs contenciós-administratiu ordinari (per import de 350 €)

per interposar el recurs d'apel·lació (per import de 800 €)

per interposar el recurs de cassació (per import de 1.200 €)

· i en l'ordre jurisdiccional social:

per interposar el recurs de suplicació (per import de 500 €)

per interposar el recurs de cassació (per import de 750 €)

Així mateix, la sentència declara inconstitucional i nul·la la quota variable de la taxa (art. 7, apartat 1, de la Llei) en tots els casos.

Cal advertir, però, que el TC indica en el FJ 15 de la sentència que aquestes declaracions d'inconstitucionalitat només produiran efectes per al futur, en relació amb nous supòsits o amb procediments administratius i processos judicials en què no s'hagi dictat encara una resolució ferma. En particular, el TC entén que no procedeix ordenar la devolució de les quantitats pagades en relació amb les taxes declarades nul·les, tant en els procediments administratius i judicials finalitzats per resolució ja ferma; com en aquells processos encara no finalitzats en els quals la persona obligada al pagament de la taxa la va satisfer sense impugnar-la per impedir-li l'accés a la jurisdicció o al recurs si escau, esdevenint amb això ferma la liquidació del tribut.

Reconeix que com sigui que estan admeses a tràmit al TC diverses qüestions d'inconstitucionalitat plantejades per diversos òrgans judicials sobre els preceptes que es van impugnar en el recurs sobre el qual està resolent, i sent algunes d'aquestes qüestions referides al pagament de la taxa per persones físiques en el respectiu procés "a quo" aquest tribunal haurà de resoldre en el marc d'aquests processos constitucionals el que sigui procedent sobre la seva exigència a aquestes persones, circumstància que probablement comportarà l’empara dels afectats i la devolució de les taxes pagades.

Crida l'atenció el fet que el TC manifesti expressament que no declara inconstitucional la taxa "simplement per la seva quantia, presa aquesta en abstracte" sinó per entendre que aquestes taxes són contràries a l'art. 24. 1 CE "perquè el elevat d'aquesta quantia comporta, en concret, un impediment injustificat per a l'accés a la justícia en els seus diferents nivells" però indiqui que aquesta situació no la poden mantenir els que han pagat la taxa aconseguint l'exercici de la potestat jurisdiccional que sol·licitaven, per entendre el TC que no s'ha produït una lesió del dret fonamental esmentat, que hagi de reparar-se mitjançant la devolució de l'import pagat.

És evident que els que no han arribat a accedir a la Justícia per culpa de les disposicions ara declarada nul·les no podran formular reclamació económica de devolucio , ja que no van poder pagar la taxa; però això és precisament el que ha suposat la vulneració del seu dret.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comunicació (Premsa, Web i Món Jurídic)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5310 F. 93 487 19 38 E. premsa@icab.cat