Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Eleccions ICAB 2015

Convocatòria d'eleccions per al 30 de juny de 2015

20/05/2015
Es convoca totes les persones col·legiades. Tota la informació relativa als comicis (acords del comitè electoral, candidatures, etc.) es pot consultar a través del banner de portada del web.
Convocatòria d'eleccions per al 30 de juny de 2015

Notícies relacionades

1.- De conformitat amb l’article 92 dels Estatuts col·legials i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió de 19 de maig de 2015, ha acordat convocar eleccions per al 30 de juny de 2015, amb la finalitat de proveir els càrrecs de secretari o secretària i cinc diputats o diputades, el mandat dels quals estarà subjecte al que disposa l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera dels Estatuts col·legials i, per tant, tindrà una durada de dos anys.

2.- Són persones electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria de les eleccions no estiguin inhabilitades. La condició d’exercent o no exercent també s’ha de referir al dia de la convocatòria.

3.- Poden ser persones candidates totes les persones electores que compleixin els requisits establerts en l’article 70 dels Estatuts col·legials, segons el qual poden ser membres de la Junta de Govern les persones col·legiades exercents amb domicili professional dins de l’àmbit territorial del Col·legi que, en el moment de ser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions col·legials.

b) Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció com a persones col·legiades exercents a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb un domicili professional en la demarcació col·legial, de tres anys per al càrrec de diputat o diputada i de cinc anys per al càrrec de secretari o secretària.

Els anys d’antiguitat han de ser immediatament anteriors a la data de la seva proclamació com a persones candidates.

c) No estar inhabilitades.

No poden ser persones candidates els membres de la Junta de Govern, així com els del Comitè Electoral que estiguin en l’exercici del càrrec en el moment de convocar-se les eleccions.

4.- Les candidatures han de ser per a secretari o secretària o per a diputat o diputada i es poden presentar individualment o conjuntament en una sola llista, si bé en aquest últim supòsit les llistes són obertes. Les llistes de les candidatures, de conformitat amb l’article 96 dels Estatuts col·legials, han de respondre a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent aplicable.

5.- Les candidatures han de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’accepta la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

6.- Les candidatures s’han de presentar en el Registre del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, planta baixa, Barcelona) des de l’endemà del dia de la convocatòria fins que comencin els vint dies naturals anteriors a la data assenyalada per a la celebració de les eleccions, és a dir, fins a les 24 h del 9 de juny de 2015.

7.- Les persones electores poden emetre el seu vot a la seu central de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Carrer Mallorca, 283, Barcelona) entre les 9 i les 21 h, en què es tancaran les urnes.

D’acord amb l’article 97.3 dels Estatuts col·legials, les persones electores també poden votar a la seu de totes les Delegacions territorials. L’horari de votació en les Delegacions territorials serà de 9 a 14 h, en què es tancaran les urnes. Les seus de les Delegacions territorials són les següents:

· Delegació d’Arenys de Mar.-  C/ Auterive, s/n (Edifici Jutjats).
· Delegació de Badalona.- C/ Prim, 40 (Edifici Jutjats).
· Delegació de Berga.- Pla de l’Alemany, 29 (Edifici Jutjats).
· Delegació de L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà.- Ciutat de la Justícia, edifici H Av. Carrilet 2, planta 3a, de L’Hospitalet de Llobregat.
· Delegació de Gavà.- Plaça Batista Roca, s/n (Edifici Jutjats).
· Delegació d’Igualada.- Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, 113 (Edifici Jutjats).
· Delegació del Prat de Llobregat.- Plaça de l’Amistat, 1(Edifici Jutjats).
· Delegació de Sant Boi de Llobregat.- C/ Carles Martí, 2-4 (Edifici Jutjats).
· Delegació de Santa Coloma de Gramenet.- Passeig Salzereda, 16-18 (Edifici Jutjats).
· Delegació de Vilafranca del Penedès.- Avinguda Europa, 10 (Edifici Jutjats).
· Delegació de Vilanova i la Geltrú.- Ronda Ibèrica, 175 (Edifici Jutjats).

8.- Igualment, de conformitat amb l’article 97.4 dels Estatuts col·legials, el vot presencial també es pot emetre anticipadament a la seu central del Col·legi (Carrer de Mallorca, 283) el  29 de juny de 2015,  entre les 15 i les 20 h. El Comitè Electoral ha de regular la custòdia de les urnes del vot emès anticipadament fins a la finalització de la jornada electoral del 30 de juny i l’inici del corresponent escrutini.

9.- A partir de les 22 h, un cop introduïts els vots per correu vàlidament emesos a les urnes reservades a aquest efecte, s’ha d’iniciar l’escrutini al Pati de Columnes i a la Sala de Recepcions de la seu col·legial del carrer Mallorca 283 de Barcelona. El Comitè Electoral ha de regular la realització de l’escrutini corresponent als vots emesos a les Delegacions territorials i la comunicació dels resultats d’aquest a la Mesa Electoral (article 101.1 dels Estatuts col·legials).

10.- El 22 de maig es publicaran les llistes de persones electores amb indicació de la condició d’advocats o advocades exercents, d’advocats o advocades sense exercici de l’article 4.2 dels Estatuts col·legials i de persones col·legiades no exercents. El llistat general del cens electoral pot consultar-se al Servei d’Atenció Col·legial (Carrer Mallorca, 283, planta baixa, Barcelona) i a les seus de les Delegacions territorials.

Es convoca totes les persones col·legiades.

La Secretària

Cristina Martínez Vicente

Barcelona, 19 de maig de 2015

Documents

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Secretaria de Junta de Govern
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat