Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 26 de juny a l'1 de juliol de 2015

01/07/2015
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 26 de juny a l'1 de juliol de 2015
Dret administratiu

DECRET 118/2015, de 23 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2015-2016. DOGC núm. 6900  26/06/2015

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. DOGC núm. 6900  26/06/2015

Real Decreto-ley 8/2015, de 26 de junio, de medidas de apoyo para la continuidad de Barcelona como "Mobile World Capital" para el período 2019-2023. BOE núm. 153  27/06/2015

Real Decreto 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la realización de estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios. BOE núm. 153  27/06/2015

Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra. BOE núm. 155  30/06/2015

Dret constitucional

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2577-2015, en relación con los apartados 9.2, letra b), y 9.3 de la disposición transitoria novena de la Ley 7/2003, de 25 de abril, de Protección de la Salud, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, según la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 8/2007, de 30 de julio, por posible vulneración de los artículos 14 y 23.2 de la CE. BOE núm. 152  26/06/2015

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3492-2015, contra el inciso último "previa autorización del Gobierno, de la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos" del artículo 34 de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2015. BOE núm. 156  01/07/2015

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3493-2015, contra los artículos 69 y 95 y las disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. BOE núm. 156  01/07/2015

Conflicto positivo de competencia n.º 3269-2015, contra los artículos 3, 5, 6, 8, 12, 14 y 15, y la Disposición final primera de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales. BOE núm. 156  01/07/2015

Dret fiscal

ORDRE ECO/194/2015, de 17 de juny, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 500, de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques. DOGC núm. 6902  30/06/201

Dret laboral

Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo previsto en la disposición transitoria octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a los contratos para la formación y el aprendizaje. BOE núm. 153  27/06/2015

Orden ESS/1250/2015, de 25 de junio, por la que se regula la disposición transitoria, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. BOE núm. 153  27/06/2015

RESOLUCIÓ EMO/1390/2015, de 12 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del XII Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya 2014-2015 (codi de conveni núm. 79000205011992). DOGC núm. 6901  29/06/2015

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat