Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 6 d'octubre-12 de novembre de 2008

12/11/2008
Classificada per matèries

Dret administratiu

 

DECRET 215/2008, de 4 de novembre, de modificació del Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i d'aprovació del Reglament del seu règim i funcionament intern. DOGC núm. 5255, 11/11/2008

 

LLEI 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. DOGC núm. 5256, 12/11/2008

 

LLEI 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya. . DOGC núm. 5256, 12/11/2008

 

Referència al Consell de Ministres. Sessió 7-11-2008:

 

REAL DECRETO por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005 y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.

 

INFORME sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda.

 

Dret fiscal

 

Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes», así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. BOE núm. 271, 2/11/2008

Dret laboral i de la Seguretat social

 

Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen. BOE núm. 272, 11/11/2008. Entrada en vigor: 11/11/2008

 

RESOLUCIÓ TRE/3336/2008, de 29 de juliol, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 7901175). DOGC núm. 5255, 11/11/2008

RESOLUCIÓ TRE/3337/2008, de 9 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses estibadores portuàries de la província de Barcelona per als anys 2008-2010 (codi de conveni núm. 0810275). DOGC núm. 5255, 11/11/2008

Dret processal

 

RESOLUCIÓ JUS/3275/2008, de 28 d'octubre, per la qual es fa públic l'annex 2 de l'Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya per a l'establiment del marc d'actuació en matèria de prestació de l'assistència jurídica gratuïta. DOGC núm. 5252, 6/11/2008