Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 4 al 10 de desembre de 2014

10/12/2014
Classificada per matèries.

Dret administratiu

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. BOE núm. 293  04/12/2014

Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. BOE núm. 294  05/12/2014

Real Decreto 1004/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles. BOE núm. 295  06/12/2014

Dret civil i mercantil

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. BOE núm. 293  04/12/2014

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7067-2014, contra los artículos 1.2 b), 2 i), 2 j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción. BOE núm. 293  04/12/2014

Pleno. Sentencia 185/2014, de 6 de noviembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 5318-2013. Planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 623.1 párrafo segundo del Código penal. Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración de las faltas de hurto. BOE núm. 293  04/12/2014

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 866-2007, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals (sentència). DOGC núm. 6764  04/12/2014

QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 7929-2009, plantejada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb l'article 100.1 a) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 3/2002, de 24 de desembre (sentència). DOGC núm. 6764  04/12/2014

Dret fiscal

Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. BOE núm. 295  06/12/2014

LLEI 15/2014, del 4 de desembre, de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital. DOGC núm. 6767  10/12/2014

Dret internacional

Instrumento de ratificación del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012. BOE núm. 298  10/12/2014

Dret processal

Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas. Lloc web del Ministerio de Justica  05/12/2014