Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de Llei d'emergència habitacional en famílies vulnerables en l'àmbit habitacional i de la pobresa energètica

08/10/2018
Es troba en tràmit al Congrés dels Diputats i ha estat presa en consideració.

Entrada en vigor prevista per a l'endemà de la seva publicació al BOE, excepte les mesures que eventualment comporten la realització de despeses amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, que produiran efectes a partir de l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

La proposició de llei té per objecte la regulació del dret d'ús i gaudi d'un habitatge digne i adequat, així com l'accés als subministraments bàsics a tot el territori de l'Estat, establint un marc estatal, que les comunitats autonòmiques podran desenvolupar respectant la distribució competencial existent, amb especial atenció als grups socials en situació o risc d'exclusió social per tal d’erradicar l'emergència habitacional.

Estableix mesures per evitar desnonaments i, així, imposa una moratòria de llançaments d'un any des de l'entrada en vigor de la llei.

Regula l'obligació de lloguer social a càrrec de grans tenidors, afegint un art. 675 bis a la LEC.

Regula la dació en pagament, modificant els arts. 579.1 i 693.4 LEC, i derogant el 579.2 de l'esmentada llei.

Limita la responsabilitat en la hipoteca (modificant l'art. 105 LH).

Estableix la inembargabilitat de l'habitatge habitual d'avaladors, fiadors i hipotecants no deutors (modificant l'art. 606 LEC).

Modifica l'execució hipotecària (en concret, els arts. 222,5; 540; 551, 1; 695, 2 i 4, al qual s'afegeix un apartat 5; 697,1; tots ells de la LEC).

Modifica la LAU, pel que fa al termini de durada del contracte i la seva pròrroga previstos als art. 9 i 10; els efectes de l'alienació de l'habitatge (art. 14), la regulació de la renda i la seva actualització (arts. 17 i 18), així com l'elevació d'aquesta per millores (art. 19), les despeses generals (art. 20), la regulació de les obligacions de conservació de l'habitatge (art. 21), la fiança (art. 36) i estableix la subrogació, en tot cas, en el contracte per part de l'adquirent.

Modifica també la LEC en altres articles. (33 i 440).

Modifica la regulació de les societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari.

Estableix mesures per augmentar el parc d'habitatge social, modificant el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, limitant la renda de lloguer social, establint un recàrrec sobre l'IBI en habitatges buits amb caràcter estatal i prohibint la venda del parc d'habitatges públic.

També estableix garanties referides als subministraments bàsics.

Deroga l'art. 3, del Registre de sentències fermes d'impagaments de rendes de lloguer, de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302