Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret-Llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre

29/10/2018
Entrada en vigor: 29/09/2018. Per excepció, les modificacions dels articles 146, 147, 148, 149.2 paràgraf segon, 149.3, 152, 153, 151, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 193, 194, 195, 196, 205 i 207, entraran en vigor en el moment en què ho faci el Reial Decret que les desenvolupi.

Incorpora parcialment la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE; la Directiva (UE) 2016/1034 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juny de 2016, per la qual es modifica la Directiva 2014/65 / UE relativa als mercats d'instruments financers; i la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comissió de 7 d'abril de 2016 per la qual es complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la salvaguarda dels instruments financers i els fons pertanyents als clients, les obligacions en matèria de governança de productes i les normes aplicables al lliurament o percepció d'honoraris, comissions o altres beneficis monetaris o no monetaris.

Això comporta la transposició parcial de l’anomenada MIFID II que crea un marc per als serveis d’assessorament i distribució de productes d’inversió, per tal de protegir el client i la transparència.

Pel que fa a la Llei del Mercat de Valors (R. Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre), modifica els arts. 1; 2; 4; 138.2 i 3; 139;  140; 141; 142,1; 143,4 i 5; 144, 1 i 2; 145 a 149; 151 a 153; 155, b(,e) i f); 158; 160; 161; 162,3; 164 a 173 (sobre sucursals i lliure prestació de serveis); 174,1; 175.2; 176; 177; 182 a 189 ter (sobre idoneïtat, govern corporatiu i requisits d’informació); 193 a 197; 203; 25; 206; 207; 208; 221 a 224; 234; 244; 245.1; 248.1; 249; 252; 253; 275; 278; 238.3; 291.4; 296.5; 302.1 i 8; 303.1 i 4; 310.1 c); 313.1

Afegeix els nous arts: 85 a 89 ( que regulen els límits a les posicions en derivats sobre matèries primeres); 139 bis; l’apartat 5 de l’art. 156; 190 bis; 192 bis; 197 bis a 197 quaterdecies (Serveis de subministraments de dades), 208 bis; 208 ter; 209 a 211; 212 a 217 (avaluació de la idoneïtat i de la conveniència); 218 i 219 (altres obligacions de conducta en la prestació de serveis); 220 bis a 220 sexies (pagaments i remuneracions en la prestació de serveis); 221 bis; 222 bis; 238 j bis; les lletres q), r) i s) a l’art. 245 bis; les lletres e), f) i g) a l’art. 247.3; les lletres o), p), q) i r) a l’art. 248.4; les lletres d) i e) a l’art. 271.4;  276 bis a 276 sexies (comunicació d’infraccions); 281.8; el apartats 9 a 12 de l’art. 282; els apartats 12 i 13 de l’art. 238; els apartats 4 i 5 de l’art. 284; 294.6; 295 8 a 10; els apartats 12 a 15 de l’art. 296; els apartats 9 a 16 de l’art. 302; els apartats 5 a 11 de l’art. 303; 313 1 bis; 313 bis; 313 ter a sexies; i un Annex “Instruments financers compresos en l'àmbit del text refós de la llei del mercat de valors”.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302