Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer (BOE del 18 de desembre de 2018)

02/01/2019
Entrada en vigor: 19/12/2018.

Modifica els arts. 4.2; 5 e); 9; 10; 16.4; 18.1; 19; 20.1 i 2; 25.7; 36 de la LAU. També els arts. 9.1 f); 10.1 b); 17.12 de la LPH; els arts. 441 (addicionant un apartat 1 ter); 549.4; i 686.1 LEC; així com l’art. 63.2; 72.4; 74 (addicionant un apartat 6) i un nou apartat 152 a la D. Addicional 16ena de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; i la Llei del ITP i AJD, addicionant un apartat 26 a l’art. 45.I.B

Pel que fa als arrendaments, la norma afecta els contractes que se signin a partir de la seva entrada en vigor. Els contractes vigents a la seva entrada en vigor es poden adaptar si així ho acorden i no resulta contrari a la llei. Pel que fa a la durada, sens perjudici que serà lliurement pactada, si la destinació primordial de l'habitatge és satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari, el termini mínim de durada del contracte serà de fins a 5 anys. Si l'arrendador és una persona jurídica el termini mínim serà de fins a 7 anys. Acabat el termini indicat, hi haurà una pròrroga de 3 anys.

Quant a les despeses de formalització del contracte, si l'arrendador és una persona jurídica, les despeses seran a càrrec de l'arrendador; llevat dels serveis contractats per iniciativa directa de l'arrendatari.

Sobre la fiança i garanties addicionals: Si la destinació de l'habitatge és satisfer la necessitat primordial d'habitatge de l'arrendatari la fiança consistirà en una quantitat equivalent a 1 mes de renda. Durant els 5 primers anys de durada del contracte (o durant els 7 primers anys, si l'arrendador fos persona jurídica), la fiança no s'haurà d'actualitzar; però cada vegada que l'arrendament es prorrogui, l'arrendador li pot exigir que la fiança s'actualitzi fins fer-se igual a una mensualitat de la renda que estigui vigent en aquell moment.

Es podrà pactar qualsevol altre tipus de garantia addicional, però el valor d'aquesta garantia addicional no podrà excedir de 2 mesos de renda.

El Reial decret llei estableix una exempció de pagament de l'ITP corresponent al contracte d'arrendament que fins ara havia de pagar l'arrendatari.

En els desnonaments per impagament del lloguer o acabament del termini del contracte, el Jutjat que faci el requeriment de pagament ha d'informar al demandat de la possibilitat que acudeixi als Serveis Socials per comunicar la seva situació de vulnerabilitat. Si aquests aprecien la vulnerabilitat, han de comunicar-ho al jutjat, que suspendrà el procediment com a màxim d'1 mes (o 2 mesos, si qui va presentar la demanda és una persona jurídica). Un cop adoptades les mesures (o transcorregut el termini) s'aixecarà la suspensió i continuarà el procediment judicial.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302