Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia (BOE del 29 de desembre de 2018).

21/01/2019
Entrada en vigor: 29/12/2018.

Modifica l'art. 101.4 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, per reduir el percentatge de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments de capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor, del 19 al 15%.

Redueix el tipus impositiu en l'IVA aplicable als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, modificant -amb efectes a 2019.01.01-l'art. 91. Un. 2 (afegint un apartat 13è) a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que passa a ser el tipus reduït del 10%.

Modifica els requisits per a l'aplicació en l'Impost sobre Societats de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals, modificant l'art. 36.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats --amb efectes des de 5 de juliol de 2018

Estableix mesures en matèria de Seguretat Social relatives a la cotització dels artistes en espectacles públics durant períodes d'inactivitat, modificant el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, afegint un nou article 249 ter, dins d'una nova secció 4a denominada «Artistes en espectacles públics», en el capítol XVII del títol II

Preveu que el Govern, en el termini màxim de 6 mesos des de la publicació d'aquest Reial decret llei, procedirà a l'aprovació d'un reial decret per modificar la regulació de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics i substituir el Reial Decret 1435/1985, d'1 d'agost.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302