Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació (BOE del 07/03/2019)

08/04/2019
Entrada en vigor: 08/03/2019

La regulació introduïda pel present Reial decret-llei en matèria d'adaptació de jornada, reducció de jornada per cura del lactant, naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció i acolliment en el treball per compte d'altri, públic i privat, així com a les prestacions de Seguretat Social corresponents, serà d'aplicació als supòsits que es produeixin o constitueixin a partir de la seva entrada en vigor. La prestació econòmica per cura del lactant és aplicable als naixements, adopcions, guarda amb fins d'adopció o acolliment que es produeixin o constitueixin a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei. El que disposa l'apartat 12 de l'article 2, apartat tres de l'article 3; i apartats 7 i 8 de l'article 7 (sobre permisos de paternitat / maternitat per naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, o acolliment, i bonificacions de quotes de Seguretat Social per a persones treballadores autònomes durant el descans per naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural) entrarà en vigor el 01.04.2019.

Modifica la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (arts. 45.2; 46, 2, 4, 5 i 6; introdueix una D. Addicional 12ª); el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (S'afegeix un apartat 3 a l'art. 9; modifica l'art. 11.1 b); 11.2 b); 12.4 d); 14.2 i 3; 22.3; 28; 34.8; 37.3 b), 4,5 i 7; 45.1 d); 46.3; 48.4, 5, 6, 7, 8, 9 i suprimeix l'apartat 10; modifica l'art. 53.4; 55.5, a) i c), 64. 3 i 7 a); D. Addicional 19ª; 22a; D. Transitòria 13a); modifica el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (arts. 7; 48.f); 49, a), b), c); d); introdueix una transitòria 9ª); modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (art. 42,1 c); 177, 178; 179.1 i 2; 180, 181; 182.1; 183-185; 318, a) i b); Disposició addicional 1ª 1; D. Addicional 14; afegeix les D. Transitòries 31a i 32a); modifica els apartats 1 i 5 de la D. Addicional 61a de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2009; modifica l'art. 7.13 del text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social; modifica la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom (arts. 4.3 g) i h); 11.2.2 a) i 5; 16.1 d) i 3; 26.1 b); 38; 38 bis).

Aquesta disposició estén l'exigència de redacció de plans d'igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors; estableix expressament la igualtat de remuneració sense discriminació; incorpora aquestes mesures també als empleats públics; crea una nova prestació per a exercici corresponsable de la cura del lactant; recupera el finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a càrrec de l'Administració General de l'Estat.

[NORMATIVA APROVADA. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302