Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació (BOE del 29 de desembre de 2018)

07/01/2019
Entrada en vigor: 01/01/2019.

Estableix les normes sobre determinació i revaloració de pensions i altres prestacions públiques. Determina l'actualització del límit màxim i de les bases màximes de cotització en els sistemes de la Seguretat Social durant 2019; actualitza les bases mínimes i altres límits de cotització dels treballadors per compte propi en el sistema Seguretat Social, els tipus de cotització dels diversos règims de la Seguretat Social a partir de l’01.01.2019

En l'àmbit laboral s'estableixen regles d'afectació de les quanties del salari mínim interprofessional als convenis col·lectius que utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantia o l'increment del salari base o de complements salarials i s'estableix l'habilitació per a establir regles d'afectació del salari mínim interprofessional en normes no estatals i pactes de naturalesa privada.

Deroga l'article 4 i la DT 9a de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral; els articles 9, 10, 11, 12 i 13, la DA 9a i la DT 1a de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; l'apartat 2 de la DA 2ª, l'apartat 1 de la DT 2a i la DT 9ª del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; l'apartat 7 de la DA 27ª del text refós de la Llei General de la Seguretat Social; i la DA 120ª i la DA 121ª de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, sense perjudici del que preveu la DT 9a d'aquest Reial decret llei.

Modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors: DA 10ª.

Modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 83.1; 102; 146.4; 151; 170.1; 196.2; 249; 249 bis; 308; 311.1; 313.1; 316.1; 317; 321; 325; 327.1; 329; 337.1 i 4; 338.1; 340.2; 344; 347.1; 350; DA 1ª 1 i 2; DT 4ª.5; DT 16a; s'afegeixen noves DA 28ª, 29ª i 30ª.

Modifica la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom: art. 26.1; 31;

Suprimeix l'apartat 3 de l'art. 26; 32; 38 bis; DA 3ª.2; DA 4ª, segon paràgraf; i afegeix els nous arts. 31 bis; 32 bis

Modifica el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social: art. 40.1.e) 1; i afegeix un nou art.22.16.

Amb efectes d'1 de gener de 2019 i vigència indefinida, es modifica la DA 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2007.

També modifica l'art. 39.3 del text refós de la Llei de classes passives de l'Estat; l'apartat 1 de la DA 30ª de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social; i l'art. 35 del Reial Decret 383/1984, d'1 de febrer, pel qual s'estableix i regula el sistema especial de prestacions socials i econòmiques previst en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302