Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

17/09/2018
Entrada en vigor: 04/09/2018.

Incorpora les Directives 2014/50/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa als requisits mínims per reforçar la mobilitat dels treballadors entre els Estats membres mitjançant la millora de l'adquisició i el manteniment dels drets complementaris de pensió; la Directiva 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme i per la qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió; la Directiva 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de maig de 2016, relativa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de països tercers amb fins d'investigació, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació au pair.

Modifica la Disposició addicional 1a i afegeix les D. transitòries 9a i 10a al text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. També modifica els arts. 1.4; 2.1 lletres o) i u); 2.3; 4; 7.5 i 6; 8.1 i 2; 11; 13; 14; 25.1; 26; 27.1; 28.1; 30; 33.4; 38; 47; 48; 51.1 i) a g); 52.m) a w); 52.5; 56 a 59; 61.5 i 6; Disposició addicional 1a i D. Final 4a; i afegeix un apartat 7 a l'art. 7; els art. 26 bis; 26 ter; 48 bis;61.7; 63; 64; 65 a la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Modifica els arts. 72; 75.4; 76; D. Final 9a; i afegeix les D. Final 17a a 19a, una nova D.

Final 13 (l'actual passa a 14a) a la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. També modifica els arts. 37.3; 38; 39; 44 del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, (R. Decret 557/2011, de 20 d'abril). Modifica l'art. 12.3 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior, amb l'objecte d'elevar el termini màxim a un any per a la resolució dels expedients sancionadors afectats per aquesta Llei, en comptes dels tres mesos previstos de forma genèrica en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de la que també modifica la D. Final 7a ampliant en 2 anys el termini d'entrada en vigor de les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d'octubre de 2020.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302