Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43 / 2003, de 21 de novembre, de Montes i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (BOE 6 de Desembre del 2018)

24/12/2018
Entrada en vigor: 07/12/2018.

Modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en els següents articles: 2 b) i c); 3; 5; 8; 9; 11; 15; 16; 21.4; 22.1; 28.4; 33; 34.2; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41.2; 42; 43; 44 2, 3 i 4; 45; 47; 48; 49 3, 4, i 8; 52; 56 2 i 4; Disposicions addicionals 3a; 7a; 9a, 14a; 16a; 17a; 18a; Disposició final 8a; 9a 2; i els annexos III i VI. Suprimeix la disposició final 11ª.

Modifica la disposició addicional sisena de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.

Modifica els arts. 30 i 36 i introdueix un article 35 bis a la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

La Llei incorpora al dret espanyol la Directiva 2014/52 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2011/92 / UE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

La major part dels principis, objectius i mandats de la Directiva 2014/52 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril, ja van ser incorporats a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, atès que la tramitació de ambdues normes, la de la Unió Europea i la nacional, va ser pràcticament simultània. Però ara s'incorporen les modificacions necessàries per a la incorporació íntegra de la directiva a l'ordenament espanyol i també es fan modificacions, entre d'altres, en els articles 11, 40.4 i 44 que aclareixen determinats conceptes de la llei.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302