Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats (BOE de 27 de desembre de 2018)

07/01/2019
Entrada en vigor: 28/12/2018. Determinats aspectes de la reforma de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, entraran en vigor el dia 14/01/2019.

Mitjançant aquest Reial decret llei s'incorporen al dret espanyol les següents directives:

 1. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques. A aquests efectes, les referències fetes en les disposicions legals, reglamentàries i administratives en vigor a les Directives derogades, Directiva 2008/95 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008 i a la Directiva 89/104 / CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques, s'entendran fetes a la directiva esmentada a l'apartat anterior.
 2. Directiva 2012/34/UE del Parlament i del Consell, de 21 de novembre de 2012, per la qual s'estableix un espai ferroviari europeu únic, modificada per la Directiva 2016/2370, de 14 de desembre.
 3. Directiva (UE) 2015/2302 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relativa als viatges combinats i als serveis de viatge vinculats, per la qual es modifiquen el Reglament (CE) núm. 2006/2004 i la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell i per la qual es deroga la Directiva 90/314/CEE del Consell.

Es modifica la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques: arts. 3, 4; 5; 8; 10.1; 12.1 b) i c); 19.1 i 3; 21; 22, 1 i 4; 23.2; 26 a) i b); 27.3; 29.4; 34; 35; 37; 39; 41.2; 42; 43, 2 i 3; 47.1; 62; 66; 67; 68.1 i 2; 72; 73; 76; 77; 83.2 d); Disposició addicional 1ª; D. addicional 14; la tarifa 1ª de l'annex. També es modifiquen els títols VI (arts. 51-61 ter) i IX (arts. 84 a 86); i s'afegeixen nous apartats 3 a l'art. 9; 4 a l'art. 19; 8 al art. 32; 7 i 8 a l'art. 48; el nou art. 41 bis.

Es modifica la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari: arts. 3; 19.1; 20.2 i 3; 21; 22; 23.1 d), i), j), l); 23.5; 32.4 i 5; 42.1 h) i i); 42.2 i 3; 43.3; 46.1; 49.2 i 4; 50.3 d); 51.4; 59.2; 59.7; 64.5; 65.1 b i c); 101; 102; 107.1.Uno.1 14; D. Addicionals 4ª.1; 7ª.7; 14a; 16a; Transitòria 1ª; i diversos aspectes dels annexos. Es suprimeixen els art. 19.4 i la Disposició addicional 15a; els ap. 2 i 3 de la transitòria 2n; i s'afegeixen nous apartats 4 i 5 a l'art.32; al 37.1; 37.4; 42.1 final; 2 al art. 47; al final del 56.2: 5 i 6 al 58; i) a l'65.1; 4 al 109; i les D. Addicionals 18ª; 19a i 20a.

Es modifica la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència: arts. 11.12.1 f). També, el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre: art. 93 g) i el Llibre IV (arts. 150 i 170), introduint nous annexos II i III.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Comissió Normativa
  c/ Mallorca, 283
  08037 Barcelona, Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5302