Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (BOE del 09/11/2018)

19/11/2018
Entrada en vigor: 10/11/2018

Modifica l’art. 29 i afegeix un apartat 25 a l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, e forma que -per una banda- es determina que, quan es tracti d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats- per l’atorgament de documents notarials- al prestador.

Per altra banda, s’eximeixen de l’impost les escriptures de préstec amb garantia hipotecària en què el prestatari sigui alguna de les persones o entitats incloses en la lletra A) de l’art.45.I, que són: l'Estat i les administracions públiques territorials i institucionals i els seus establiments de beneficència, cultura, Seguretat Social, docents o de finalitats científiques; les entitats sense fins lucratius a què es refereix article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que s'acullin al règim fiscal especial en la forma que preveu l'article 14 de l'esmentada Llei; les caixes d'estalvi i les fundacions bancàries, per les adquisicions directament destinades a la seva obra social.; d) l'Església Catòlica i les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l'Estat espanyol; l'Institut d'Espanya i les reials acadèmies integrades en el mateix, així com les institucions de les comunitats autònomes que tinguin finalitats anàlogues a les de la Reial Acadèmia Espanyola; els partits polítics amb representació parlamentària; la Creu Roja Espanyola i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols; i l'Obra Pia dels Sants Llocs.

Aquestes modificacions s’aplicaran als fets imposables meritats a partir de l'entrada en vigor de la norma.

També es modifica l'article 15 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, amb efectes a períodes impositius posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta disposició, per establir que no serà una despesa deduïble en aquest impost el deute tributari de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modalitat actes jurídics documentats, documents notarials, quan derivin  d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302