Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 11-17 de febrer de 2010

17/02/2010
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 11-17 de febrer de 2010

Dret administratiu

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2010. BOE núm. 40, 15/02/2010

LLEI 1/2010, del 4 de febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. DOGC núm. 5565, 11/02/2010

DECRET 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012. DOGC núm. 5565, 11/02/2010

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, pàg. 97667, de 31.12.2009). DOGC núm. 5567, 15/02/2010

EDICTE de 29 de gener de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de regulació dels habitatges d'ús turístic. DOGC núm. 5566, 12/02/2010

Text del projecte

Dret civil i mercantil

Corrección de error de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías. BOE núm. 41, 16/02/2010

Dret Internacional

Decisión del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2010, por la que se elige al Defensor del Pueblo Europeo. Diario Oficial de la Unión Europea. L 39, 12/02/2010

Tercer Acta de corrección de errores del Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. BOE núm. 41, 16/02/2010

Dret laboral i de la seguretat social

Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la prórroga del programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. BOE núm. 41, 16/02/2010

Corrección de errata del Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la prórroga del programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. BOE núm. 42, 17/02/2010

Real Decreto 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. BOE núm. 41, 16/02/2010

RESOLUCIÓ TRE/3899/2009, de 16 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Construcció de les comarques de Lleida per als anys 2007 a 2011, relatiu a l'aprovació del calendari laboral per a l'any 2010 (codi de conveni núm. 2500095). DOGC núm. 5567, 15/02/2010

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del I Convenio colectivo de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. BOE núm. 40, 15/02/2010

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio. BOE núm. 40, 15/02/2010

CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre TRE/511/2009, de 10 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2010 (DOGC núm. 5515, pàg. 89644, de 27.11.2009). DOGC núm.  5568, 16/02/2010